Пошук

ПРОГРАМА «ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ ТА ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЗЕЛЕНОГІРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2022-2024 РОКИ»

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Назва програми

Програма «Організація харчування учнів та вихованців закладів освіти Зеленогірської селищної ради на 2022-2024 роки»

2.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленогірської селищної  ради

3.

Підстава до розробки Програми

Закони України: “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021р. №305, Постанова КМУ «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оз

4.

Розробник програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Зеленогірської селищної  ради

6.

Учасники програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, ЗЗСО,ЗДО

7.

Дія Програми

Дія програми поширюється на територію населених пунктів, які увійшли до складу Зеленогірської територіальної громади

 

Термін реалізації Програми

2022—2024 рік

8.

Джерела фінансування

Місцевий  бюджет,  інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України

9.

Обсяги фінансування

Обсяг коштів на кожний окремий рік розглядається сесією селищної ради  у встановленому чинним законодавством порядку

10

Очікувані кінцеві результати реалізації Програми

- створення єдиної системи харчування;

- створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я вихованців та школярів, їх гармонійному розвитку;

- охоплення гарячим харчуванням дошкільників, учнів, що харчуються за батьківську плату

- забезпечення безоплатним харчуванням дітей пільгових категорій (відповідно до чинного законодавства та рішень засновника);

- поліпшення якості харчування;

- формування навичок правильного та здорового харчування;

- впровадження нових технологій в організацію харчування.

 

 

 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         Програма «Організація харчування учнів та вихованців закладів освіти Зеленогірської селищної ради на 2022-2024 роки» (далі Програма) розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №305, Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням. Державою гарантується забезпечення харчування учнів, тому організація харчування дітей у закладах освіти належить до пріоритетних завдань місцевої влади.

 Відділ освіти, культури, молоді і спорту Зеленогірської селищної ради забезпечує координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до закладів освіти, організацію безоплатного харчування учнів, дітей пільгових категорій відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 56 Закону України «Про освіту», ст.35 “Про дошкільну освіту”.

    Термін реалізації Програми  з січня 2022 р. по грудень включно 2024 року.

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, якісного та калорійного харчування дітей в школах, дошкільних закладах, постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини, зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків закладів освіти

 

 

ІV. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

  • створення єдиної системи  харчування;
  • удосконалення управління системою організації харчування;
  • створення умов для  харчування  учнів, та вихованців ЗДО;
  •  охоплення гарячим харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, та дошкільної освіти

 

 

V. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗКОШТОВНОГО ХАРЧУВАННЯ

        1. Цей Порядок регламентує забезпечення з бюджету Зеленогірської селищної ради  безкоштовним харчуванням дітей закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів початкових шкіл  та учнів закладів загальної середньої освіти, підпорядкованих відділу освіти, культури, молоді та спорту Зеленогірської селищної ради

2. Вартість харчування однієї дитини на день визначається рішенням Зеленогірської селищної ради.

        3. Для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільного та шкільного віку законний представник дитини (батько чи мати) або уповноважена законним представником особа звертається до адміністрації закладу освіти і подає наступні документи:

       3.1. Для дітей, батьки яких є захисниками України:

       а) заяву від законного представника дитини або уповноваженої законним представником особи, у якій заявник зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність наданої інформації;

       б) витяг з наказу про зарахування до списків частини; для військовослужбовців строкової служби – довідка з РТЦК та СП; для учасників бойових дій та учасників АТО (ООС) - посвідчення УБД).

        г) документ, що підтверджує факт проживання дитини, один з батьків якої є захисником України( за потреби)

        3.2. Для дітей, батьки яких є загиблими (померлими) АТО (ООС). 

        а) заяву від законного представника дитини або уповноваженої законним представником особи, у якій заявник зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність наданої інформації;

        б)  копію посвідчення члена сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, та/або копія посвідчення члена сім’ї загиблого (або довідка - для дитини);

3.3. Для дітей-сиріт, напівсиріт  або дітей позбавлених батьківського піклування:

 а) заяву від законного представника дитини або уповноваженої законним представником особи;

б) копії документів про статус дитини.

В) копія про смерть одного з батьків

3.4.Для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах:

  • заяву на ім'я керівника навчального закладу;
  • копію документів, що засвідчує статус дитини (висновок ІРЦ)

3.5. Для дітей  із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:

  • заяву на ім'я керівника навчального закладу;

- довідку про призначення допомоги як малозабезпеченій сім’ї.

3.6. Для дітей дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів:

- заяву на ім'я керівника навчального закладу;

- копія довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України і районів проведення вій

3.7. Для дітей з інвалідністю:

- заява на ім'я керівника навчального закладу;

- довідка медико-соціальної експертної комісії/лікувально-консультативної комісії лікувального закладу  про визнання дитини з інвалідністю.

3.8. Для учнів 1-4 класів

- список учнів 1-4 класів, які навчаються в закладі загальної середньої освіти.

3.9. Для учнів 5-11 класів із групи соціального ризику (до 5% дітей від загальної кількості учнів старших класів ) :

- поданняя керівника ЗЗСО

- рішення педради

- заява матері

      - довідка склад сімі҆ї

     - акт обстеження житлово-побутових умов

3.10 Для зменшення розміру встановленої плати за харчування у ЗДО на 50 відсотків для батьків, у сім`ях яких троє і більше дітей.

         - заява на ім'я керівника навчального закладу

- документ, що підтверджує статус багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України "Про охорону дитинства", є відповідне посвідчення .

- довідка про склад сім’ї,

3.  Облік дітей, яким надаються пільги на оплату за харчування, ведеться відділом освіти, культури, молоді та спорту Зеленогірської селищної ради за поданнями керівників закладів освіти.

4. Для отримання безкоштовного харчування один з батьків повинен звернутися з письмовою заявою до керівника закладу освіти та надати документи, що підтверджують підставу для його надання.

5 Керівники ЗЗСО, ЗДО подання та весь перелік документів подають відділу освіти, культури, молоді та спорту до 27 серпня щорічно

6. Звільнення учнів 5-11 класів із групи соціального ризику (до 5% дітей від загальної кількості учнів старших класів ) здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради за поданням керівника закладу ЗЗСО.

7. Звільнення батьків від плати за  харчування  дітей у закладах освіти проводиться щорічно за рішенням виконавчого комітету і може переглядатися на протязі року, але не більше одного разу,   та   запроваджується   в  місячний  термін  після  подання відповідних  документів

 

 

8. Харчування у закладі освіти здійснюється тільки у робочі дні. Потреби закладів освіти на організацію гарячого харчування задовольняються засновником таких закладів першочергово відповідно до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 (далі - норми харчування). Вартість харчування в закладах освіти переглядається і встановлюється засновником таких закладів щороку відповідно до норм харчування .

9. Для забезпечення повноцінного раціону обсяги видатків на харчування здобувачів освіти закладів дошкільної освіти за рішенням засновника  можуть регулюватися встановленням відсотка батьківської доплати відповідно до «Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України ід 21.11.2002 № 667.

10. Компенсація за безоплатне гаряче харчування в закладах освіти не здійснюється:

у разі відсутності здобувачів освіти у закладі освіти під час освітнього процесу за однією з інституційних форм здобуття освіти;

для здобувачів освіти, що здобувають освіту за однією з індивідуальних форм здобуття освіти, а також за дистанційною формою здобуття освіти;

під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання протягом дня незалежно від форми здобуття освіти, зокрема у разі виникнення надзвичайних ситуацій, встановлення карантинних обмежень.

          5. Безкоштовне харчування дітей припиняється:

1) якщо заявником приховано або навмисно надано недостовірні дані, які вплинули на визначення права на пільгу -  з дати,  коли виявлено порушення;

2) за заявою законного представника дитини або уповноваженої законним представником особи - з дати  подання заяви, якщо інше не обумовлено заявою;

3) зміни місця проживання дитини -  з дати, коли відбулися зміни, якщо інше не обумовлено заявою.

         Про виникнення зазначених у цьому пункті обставин, крім обставин, зазначених підпункті 3, батьки або інші законні представники зобов’язані повідомити керівника закладу освіти протягом 3 робочих днів з моменту їх виникнення.

 

VІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

 
 

1

Забезпечення безпечного та  якісного харчування дітей в навчальних закладах

Здійснення комісійних обстежень навчальних закладів щодо підготовки до нового навчального року

Червень-серпень щороку

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, представники Держпродспоживслужби керівники ЗО

Місцевий бюджет -

 

Проведення моніторингових лабораторних досліджень об`єктів санітарних заходів (дослідження води, готових страв, поставленої продукції).

Щороку

Відділ освіти,культури, молоді та спорту, представники Держпродспоживслужби

Місцевий бюджет

 

Заходи з утилізації харчових відходів

Щороку

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

Заходи з підтримки та підвищення ефективності застосування системи НАССР

Щороку

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, представники Держпродспоживслужби , керівники ЗО

Місцевий бюджет

 

 

Створення єдиної системи організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту,

керівники ЗО

Не потребує фінансування

 

Складання та оновлення бази даних дітей, які потребують безкоштовного харчування

щороку

Відділ освіти, культури, молоді та спорту,

керівники ЗО

Не потребує фінансування

 

Розробка перспективного меню

щороку

керівники ЗО

Не потребує фінансування

 

2

Покращення умов праці та підвищення кваліфікації працівників харчоблоків закладів освіти

Проведення регулярних медичних оглядів працівників харчоблоків

Двічі на рік

Відділ освіти, молоді та спорту, представники Держпродспоживслужби в Одеській області, керівники ЗО

Місцевий бюджет

 

Забезпечення харчоблоків необхідним технологічним обладнанням

постійно

Відділ освіти, молоді та спорту , керівники закладів освіти

Місцевий бюджет

 

 

 

 

VІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

      Фінансування  Програми здійснюється з місцевого  бюджету Зеленогірської селищної ради відповідно до кошторису, після затвердження його рішенням сесії селищної  ради в межах бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

       Оплата за харчування учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій здійснюється в межах виділених асигнувань на галузь «Освіта» у видатках, передбачених на харчування, згідно цього Порядку.

 

     VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

- створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному розвитку;

- забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів, організація харчування учнів пільгових категорій (відповідно до чинного законодавства); - забезпечення безкоштовним харчуванням школярів 1-4-х класів; збільшення  кількості учнів, охоплених  гарячим харчуванням;

- формування навичок правильного та здорового харчування;

- зміна  підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої системи харчування;

- використання бюджетних коштів раціонально і ефективно .

 

     VІІІ. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Строки виконання – 2022-2024 р.

 

 

 

 

ІХ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Координація за ходом виконання Програми покладається на відділ  освіти,  культури, молоді і спорту Зеленогірської селищної ради.

У разі необхідності внесення змін впродовж терміну дії Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників і заходів та вносить їх на розгляд сесії сільської ради.

Основні напрямки та заходи  Програми  можуть коригуватись у період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації та змін у законодавстві України.

Зміни до Програми вносяться у разі потреби та можуть передбачати:

- включення до затвердженої Програми додаткових заходів і завдань;

- уточнення показників, джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань;

- виключення із затвердженої  Програми окремих заходів і завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт.

Контроль за ходом виконання програми залишається за Зеленогірською селищною  радою.

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора