П Р О Г Р А М А НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ-СИРОТАМ І ДІТЯМ, ПОЗБАВЛЕНИМ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ ПІСЛЯ ДОСЯГНЕННЯ 18-РІЧНОГО ВІКУ НА ТЕРИТОРІЇ ЗЕЛЕНОГІРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2024 РІК

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

  1.  

Ініціатор розробки

Програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленогірської  селищної   ради

 

  1.  

Підстава для розробки Програми

Конвенція ООН про права дитини, Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Конституція України, ст.91 Бюджетного кодексу України, ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

  1.  

Розробник Програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленогірської   селищної  ради

  1.  

Відповідальний виконавець

 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленогірської  селищної  ради

  1.  

Терміни реалізації Програми

2024 рік

  1.  

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

бюджет   Зеленогірської  селищної ради

  1.  

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми усього, тис. грн.

 

 

9050 грн

  1.  

Основні джерела фінансування

Фінансування здійснюватиметься за рахунок селищного бюджету  в межах його фінансових можливостей та інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

           Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території  Зеленогірської   селищної  ради  Подільського району Одеської області на 2023 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про охорону дитинства»,  Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», з метою організації повного і своєчасного надання одноразової допомоги після досягнення 18-річного віку дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування (надалі - допомога).

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

            Метою цієї Програми є забезпечення повного і своєчасного надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2023 році виповнюється 18 років.

ІV. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБГРУНТОВУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ РОЗВ′ЯЗАННЯ ПРОГРАМНИМ МЕТОДОМ

 Актуальність розробки даної Програми підтверджується постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку».

           V. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ′ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

            Для досягнення визначеної цією програмою мети необхідно забезпечити здійснення організаційних заходів шляхом:

           - забезпечення матеріальної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку;

          - забезпечення контролю, координації, планування та ефективного використання ресурсів, необхідних для виконання Програми.

          Розмір одноразової допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України. Виплата одноразової допомоги здійснюється на підставі заяви та паспорта отримувача цієї допомоги. 

Служба у справах дітей Зеленогірської ради складає списки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у поточному році виповнюється 18 років, за місцем знаходження обліково-статистичних карток таких дітей, і подають до відділу освіти, культури, молоді та спорту Зеленогірської селищної ради.

VІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

          Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься за рахунок  селищного бюджету, а також інших, не заборонених законом джерел.

 

Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми  (грн)

Усього витрат на виконання

Програми на 2024 рік (грн)

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

9050

Місцевий  бюджет

                       9050

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Порядок надання допомоги:

- служба у справах дітей Зеленогірської селищної ради складає список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у поточному році виповнюється 18 років, і подає до відділу освіти, культури, молоді та спорту Зеленогірської селищної селищної  ради. У списках зазначається прізвище, ім’я, по батькові дитини, число, місяць, рік народження,

постійне місце проживання;

- дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, якій у поточному році виповнилося 18 років, подає відділу освіти, культури, молоді та спорту Зеленогірської селищної  ради паспорт та заяву на отримання одноразової допомоги;

- виплата одноразової допомоги здійснюється відповідно до наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту Зеленогірської селищної ради згідно поданих документів.

- виплата одноразової допомоги здійснюється відділом освіти, культури,  молоді та спорту Зеленогірської селищної  ради у безготівковій формі на особовий рахунок отримувача, відкритий в установі банку, на підставі заяви, до якої додаються: копія паспорту, довідка про відкритий рахунок в установі банку, копія ідентифікаційного коду (за наявності).

Розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі неотримання з будь-яких причин дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, після досягнення нею 18-річного віку одноразової допомоги в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.

       VIIІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми надасть можливість забезпечити повне і своєчасне надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2021 році виповнюється 18 років, що проживають в межах населених пунктів, що входять до складу Зеленогірської селищної ради.

IХ.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

            Відділ освіти, культури, молоді та спорту  Зеленогірської селищної  ради є головним розпорядником бюджетних коштів. Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом виконання заходів щодо реалізації Програми. Відповідальним виконавцем Програми є Відділ освіти, культури, молоді та спорту  Зеленогірської селищної  ради.

            Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора