Про бюджет Зеленогірської селищної територіальної громади на 2024 рік

Дата: 26.12.2023 09:51
Кількість переглядів: 184

Фото без опису

Фото без опису

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

ЗЕЛЕНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХХХІV СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

          19 грудня  2023 року           смт Зеленогірське                 № 1615 - VІІІ

Про бюджет Зеленогірської селищної територіальної громади

 на 2024 рік

15532000000

(код бюджету)

       Відповідно до підпункту 23 пункту 1 статті 26, статті 61 Закону України "Про місцеве самоврядування",

Зеленогірська селищна рада

                                                в и р і ш и л а  :

1.Визначити на 2024 рік:

 •  доходи бюджету селищної  територіальної громади у сумі 90409900,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету селищної  територіальної громади – 89185900,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 1224000,00 гривень згідно з додатком 1 до рішення;
 •  видатки бюджету селищної  територіальної громади у сумі 90409900,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади – 88985900,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади - 1424000,00  гривень згідно з додатком 3 до рішення;
 • профіцит за загальним фондом бюджету селищної територіальної громади у сумі 200000 гривень згідно з додатком 2 до рішення;
 • дефіцит за спеціальним фондом бюджету селищної  територіальної громади у сумі 200000 гривень згідно з додатком 2 до рішення;
 • оборотний залишок бюджетних коштів  бюджету селищної територіальної громади у розмірі 17800,00 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом;
 •  резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у розмірі 150000,00 гривень, що становить 0,17 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до рішення.

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до рішення.                                     

4. Дозволити селищному голові  територіальної громади за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економчного розвитку та інвестицій, дотримання правопорядку, законності, запобігання корупції, регламенту і депутатської етики у період між сесіями селищної ради здійснювати розподіл та перерозподіл трансфертів з місцевих бюджетів, дотацій, субвенцій з Державного бюджету України, передбачених бюджетом селищної  територіальної громади відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік шляхом видання відповідного розпорядження селищної територіальної громади з наступним внесенням відповідних змін до рішення про бюджет селищної  територіальної громади

  5. Установити, що у загальному фонді бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 102, 1032, 1034  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2024 рік":

64 відсотки податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території;

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності ;

           акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів  територіальних громад, міських бюджетів;

            податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості ;

            податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості;

            податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;

            податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;

           земельний податок з юридичних осіб;

  орендна плата з юридичних осіб;

           земельний податок з фізичних осіб;

           орендна плата з фізичних осіб; 

           транспортний податок з фізичних осіб;

           транспортний податок з юридичних осіб;

           єдиний податок з юридичних осіб; 

           єдиний податок з фізичних осіб ;

           єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків; 

            плата за надання інших адміністративних послуг;

            адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 

       державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування;

        державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України; 

інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету селищної об’єднаної територіальної громади відповідно до законодавства.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2024 рік":

 • Екологічний податок;
 • грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
 • власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного бюджету селищної територіальної громади;
 • субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів;
 • кошти, які передаються із загального фонду бюджету селищної територіальної громади частини бюджету селищної  територіальної громади за рішенням Зеленогірської селищної ради ;

           інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України на 2024 рік.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 частини третьої статті 15 Бюджетного кодексу України.

  7. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади згідно з відповідним пунктом частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними абзацами частини 1 пункту 6 цього рішення, спрямовуються на:

- заходи з охорони навколишнього середовища (за рахунок джерел, визначених 1,2 абзацами частини 1 пункту 6 цього рішення);

- заходи з організації харчування в дошкільних закладах, що знаходяться на території селищної територіальної громади (за рахунок джерел, визначених 3 абзацом частини 1 пункту 6 цього рішення);

- заходи з утримання бюджетних установ громади (за рахунок джерел, визначених 3 абзацом частини 1 пункту 6 цього рішення).

          8. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2024 році з бюджету селищної територіальної громади (за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади) іншим бюджетам, а також субвенцій, виділених з місцевих бюджетів бюджету селищної  територіальної громади, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

                    9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду

селищного бюджету на 2024 рік:

 •  оплата праці працівників бюджетних установ;
 •  нарахування на заробітну плату;
 •  придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
 •  забезпечення продуктами харчування;
 •  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 •  поточні трансферти населенню;
 •  поточні трансферти місцевим бюджетам;
 •  оплату енергосервісу:
 •            заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного місцевого бюджету;

            10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Зеленогірській селищній  територіальній громаді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади:

11.1.Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої за- боргованості із зазначених видатків.

11.2. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

11.3. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

11.4. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ, стипендій учнів та студентів у навчальних закладах відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

11.5. Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

11.6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11.7. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обласного бюджету обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

11.8. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

11.9.Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.

11.10. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 5 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

11.11.Забезпечити прийняття  бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду бюджету селищної  територіальної громади, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

11.12.Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом бюджету селищної територіальної громади винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

11.13.Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти бюджету селищної  територіальної громади встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду бюджету селищної  територіальної громади.

11.14. Забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

11.15. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.16.  Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 • головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації. 
 •  оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

12. Враховуючи норми статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету селищної територіальної громади:

1) доручити Виконавчому комітету Зеленогірської селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету).

2) доручити Фінансовому відділу Зеленогірської селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, помісячно та в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету, необхідних для покриття дефіциту бюджету, з виданням відповідного наказу фінансового відділу Зеленогірської селищної ради.

13. Фінансовому відділу Зеленогірської селищної ради забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків бюджету селищної  територіальної громади у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду бюджету Зеленогірської селищної ради.

14. Любашівській ДПІ ГУ ДПС в Одеській області рекомендувати вжити заходів щодо:

- забезпечення виконання показників за доходами, встановленими цим рішенням в цілому, закріпленими за податковими органами;

- зменшення обсягів податкової заборгованості (недоїмки) по всіх видах податків і зборів (обов’язкових платежів).

15. Управлінню державної казначейської служби України Одеської області  обов’язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів бюджету селищної  територіальної громади, пов’язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

16.   Додатки 1,2,3,5,7 до рішення є його невід'ємною частиною.

17. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2024 року і підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, дотримання правопорядку, законності, запобігання корупції, регламенту і депутатської етики.

 

Селищний голова                                    Володимир КАЛКАТІН

Додаток 1: https://rada.info/upload/users_files/04527135/867065517be8ab04dd873c9821f835a8.xlsx

Додаток 2: https://rada.info/upload/users_files/04527135/0ac47ca9e19632344979ac5b1aba2df8.xlsx

Додаток 3: https://rada.info/upload/users_files/04527135/72e0217dd5c27b138d43468fb514e392.xlsx

Додаток 5: https://rada.info/upload/users_files/04527135/459eb604e4e03d8c44b157a838024d8a.xlsx

Додаток 7: https://rada.info/upload/users_files/04527135/99f61aa86e2f6e598b31488651729447.xlsx


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора