Пошук

Пам’ятка щодо реалізації експериментального проєкту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти ДСЗ

Дата: 10.10.2023 14:34
Кількість переглядів: 109

Пам’ятка щодо реалізації

експериментального проекту з організації професійного навчання

учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

в закладах професійної (професійно-технічної) освіти ДСЗ

 

Учасники експериментального проєкту:

 • учасники бойових дій,
 • особи з інвалідністю внаслідок війни,
 • заклади професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості

Джерела фінансування  (профнавчання та пов’язані з ним витрати) - кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, в межах видатків, передбачених на зазначені цілі у бюджеті Фонду на відповідний рік.

Термін реалізаціїпротягом двох років з дня набрання чинності.

 

Порядок реалізації експериментального проекту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості, затверджений Постановою КМУ від 15.09.2023 №984 (далі - Порядок).

 

Мета експериментального проекту - підтримання конкурентоспроможності учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які є застрахованими особами, шляхом професійного навчання (первинна профпідготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, у т.ч. КЦП) для:

 • задоволення поточної та перспективної потреби ринку праці
 • самозайнятості,
 • провадження підприємницької діяльності

Результат профнавчання - здобуття повної або часткової професійної кваліфікації.

Профнавчання осіб з інвалідністю внаслідок війни (далі – здобувачі освіти) організовується згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії.

Форма навчання:

 • очно (денна, вечірня),
 • дистанційно,
 • дуальна форма
 • або шляхом поєднання форм навчання.

Строк профнавчання

- не може перевищувати шість місяців;

- визначається робочими навчальними планами та освітніми програмами.

Обсяг програм підвищення кваліфікації визначається з урахуванням мети та складності професійного навчання і становить від 30 до 480 годин (від 1 до 16 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи).

 

1). Заклад освіти створює відповідні умови для профнавчання:

 • диференційований підхід до розроблення освітньої програми,
 • розумне пристосування навчального місця,
 • забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями для організації освітнього процесу згідно із законодавством,
 • безперешкодний доступ до будівель, споруд і приміщень закладу освіти відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил тощо.

2). Здобувач освіти :

 • обирає професію або програму підвищення кваліфікації з переліку професій та програм підвищення кваліфікації для професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, сформованого ДЦЗ та розміщеного на офіційному веб-сайті ДЦЗ;

 

 • обирає місце профнавчання із переліку закладів освіти, сформованого ДЦЗ та розміщеного на офіційному веб-сайті ДЦЗ;

 

 • подає регіональному центру зайнятості чи його філії, обласному, Київському міському центру зайнятості, міському, районному, міськрайонному центру зайнятості (до їх припинення) (далі - ЦЗ):
 • заяву за встановленою формою (особисто в паперовій або електронній формі), а також пред’являє:
 • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або спеціальний статус особи;
 • посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
 • документ про профосвіту, або дублікати таких документів, або єДокумент про освіту (за наявності);
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, який надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
 • копію довідки до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації (подають особи з інвалідністю внаслідок війни);

 

 • безоплатно отримує від ЦЗ повну та достовірну інформацію про порядок та умови профнавчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах освіти.

3). ЦЗ:

 • приймає рішення (оформляється наказом ЦЗ) про направлення здобувача освіти на профнавчання - не пізніше ніж на п’ятий робочий день з дня подання документів, зазначених у пункті 9 Порядку.
 • інформує здобувача освіти, що подав заяву, про прийняте рішення та про дату початку професійного навчання в обраному закладі освіти за обраною професією чи програмою підвищення кваліфікації - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення;
 • видає направлення на профнавчання в паперовій або електронній формі.
 • інформує заклад освіти, обраний здобувачем освіти для проходження профнавчанняпротягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про направлення здобувача освіти

4). Заклад освіти зараховує здобувача освіти на профнавчання відповідно до законодавства та укладає Договір про профнавчання із здобувачем освіти.

5) ЦЗ направляє здобувача освіти перед проходженням профнавчання до закладів охорони здоров’я для попереднього медичного та психіатричного огляду, якщо правила прийому до закладу освіти вимагають надання відповідної довідки.

 

Витрати для проходження обов’язкового медичного, психіатричного та наркологічного огляду відшкодовуються. Для цього ЦЗ укладають договори з відповідними закладами охорони здоров’я.

Витрати на проїзд до місця професійного навчання та у зворотному напрямку за добу до початку професійного навчання та за добу, що настає після закінчення професійного навчання, за наявності підтвердних документів, компенсуються здобувачу освіти, який проходить профнавчання у закладі освіти, що розташований не за місцем його реєстрації та/або не за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування), та особі, яка супроводжує особу з інвалідністю внаслідок війни I групи (не більше однієї особи),

Витрати на проїзд до місця проходження виробничого навчання (практики) та у зворотному напрямку за добу до початку виробничого навчання (практики) та за добу, що настає після закінчення виробничого навчання (практики), за наявності підтвердних документів, компенсуються здобувачу освіти у разі проходження виробничого навчання (практики) не за місцезнаходженням закладу освіти.

Витрати на проїзд компенсуються в розмірі вартості проїзду залізничним транспортом (крім витрат на проїзд у м’яких вагонах та вагонах 1 класу) і автомобільним транспортом загального користування (крім міського транспорту та таксі) з урахуванням витрат, пов’язаних із придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, та страхових платежів на транспорті.

6). Здобувач освіти подає ЦЗ для отримання компенсації витрат на проїзд:

 • заяву (особисто в паперовій або електронній формі) за встановленою формою -  до останнього дня календарного місяця, в якому завершено професійне навчання, але не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів після його завершення;
 • квитки на проїзд до місця проходження профнавчання та у зворотному напрямку;
 • витяг з наказу закладу освіти про направлення здобувача освіти на виробниче навчання (практику);

 

7). ЦЗ  - протягом 15 робочих днів з дня подання здобувачем освіти заяви:

 • перевіряє подані документи;
 • приймає рішення про надання компенсації витрат на проїзд;
 • перераховує кошти на банківський рахунок здобувача освіти, або
 • відмовляє здобувачу освіти в наданні компенсації витрат на проїзд, у разі подання неповного пакета документів або подання недостовірних даних ЦЗ; 
 • повідомляє - протягом одного дня після прийняття рішення на адресу електронної пошти або особисто.

8). Здобувач освіти може подати уточнюючі або додаткові документи, що підтверджують право на отримання компенсації витрат на проїзд - протягом п’яти календарних днів з дня отримання повідомлення ЦЗ.

9). Заклад освіти подає ЦЗ, який направив здобувача освіти на профнавчання - протягом п’яти робочих днів після укладення із здобувачем освіти договору про профнавчання: 

 • копію такого договору, засвідчену в установленому порядку уповноваженою особою закладу освіти,
 • розрахунок вартості навчання здобувача освіти.

10). Здобувач освіти та особа, яка супроводжує особу з інвалідністю внаслідок війни I групи (не більше однієї особи), забезпечуються місцем проживання на період профнавчання - у разі вибору закладу освіти, що розташований не за задекларованим/ зареєстрованим місцем проживання (перебування).

Здобувач освіти укладає Договір про проживання в період професійного навчання із закладом освіти (інформація про особу, яка супроводжує, зазначається в договорі про проживання).

11). Заклад освіти подає ЦЗ, який направив здобувача освіти на профнавчання - протягом п’яти робочих днів після укладення із здобувачем освіти договору про проживання у період професійного навчання:

 • копію такого договору, засвідчену в установленому порядку уповноваженою особою закладу освіти;
 • розрахунок вартості проживання здобувача освіти в період навчання.

Вартість проживання здобувача освіти в період навчання розраховується закладом освіти відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом МОН, Мінекономіки, Мінфіну від 23.07.2010 №736/902/758, інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

 

Вартість проживання здобувача освіти в період навчання за весь період проживання не перевищує п’яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня поточного року.

Якщо вартість проживання перевищує максимальну вартість, різниця вартості проживання може бути сплачена здобувачем освіти самостійно або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

12). ЦЗ:

 • проводить оплату профнавчання та/або проживання - протягом 10 робочих днів з дати надходження документів, зазначених у пунктах 18 та/або 20 Порядку;
 • звіряє взаєморозрахунки - протягом 30 календарних днів після отримання коштів закладом освіти.

За результатами професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями здобувачі освіти отримують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

За результатами підвищення кваліфікації, у тому числі на курсах цільового призначення, здобувачі освіти отримують документ про підвищення кваліфікації.

За запитом здобувача освіти (особи з порушенням зору) свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації чи документ про підвищення кваліфікації виготовляється з урахуванням забезпечення доступності відтворення на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

13). Заклад освіти подає ЦЗ, який видав направлення на професійне навчання

 • копію наказу про відрахування особи із закладу освіти у зв’язку із закінченням професійного навчання - протягом п’яти робочих днів, після закінчення строку дії договору про профнавчання:
 • копію наказу про дострокове припинення профнавчання із зазначенням причини для дострокового припинення особою профнавчання - протягом п’яти робочих днів, у разі дострокового припинення дії договору про профнавчання; 

У разі припинення профнавчання особою, без поважної причини або її відрахування за невиконання робочого навчального плану з вини особи така особа відшкодовує до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) суму витрат на профнавчання.

 

Поважними причинами дострокового припинення професійного навчання вважаються:

 • працевлаштування, або забезпечення роботою самостійно;
 • поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;
 • набрання законної сили вироком суду про засудження особи та інші причини, визначені Порядком.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора