КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГІРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2023-2027 РОКИ

Дата: 10.08.2023 16:48
Кількість переглядів: 187

Фото без опису

                                                                        

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО               

                                         рішення селищної ради

                                                 _________ 2023 року №____

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА   АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГІРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2023-2027 РОКИ

ПАСПОРТ

Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу
 Зеленогірської селищної ради на 2023-2027 роки 

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет   селищної ради

2.

Розробник програми

Виконавчий комітет  селищної ради

3.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет селищної ради

4.

Учасники програми

селищна рада, сільськогосподарські товаровиробники, фермерські господарства, власники особистих селянських господарств

5.

Термін реалізації програми

2023-2027 роки

 

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Селищний бюджет селищної ради, обласний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього грн.,

у тому числі:

 

 1820000              грн.

7.1.

кошти загального обласного бюджету, грн.

2023- 0        грн,

2024- 40000 грн,

2025- 40000 грн,

2026- 40000 грн,

2027- 40000 грн.

7.2.

кошти селищного бюджету, грн.

 2023- 100000 грн,      

2024-  390000 грн,

2025-  390000 грн,

2026-  390000 грн,

2027-  390000 грн.

 

 

 

Комплексна програма розвитку  АПК  селищної ради на 2023-2027 роки (надалі – Комплексна програма) спрямована на реалізацію фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників, фермерських господарств та особистих селянських господарств. 

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В  СЕЛИЩНІЙ РАДІ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ

I. Аналіз стану розвитку агропромислового комплексу.

Аграрний сектор (сільське господарство)    забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність країни.  Крім того, аграрний сектор є одним з основних бюджетоутворювальних секторів національної економіки, частка якого у зведеному бюджеті України за останні роки невпинно зростає.

Агропромисловий комплекс в   селіщній раді працює над реалізацією основних положень державної аграрної політики, спрямованої на забезпечення продовольчої безпеки, утвердження конкурентоспроможної продукції на ринку сільськогосподарської продукції.

Сільське господарство сприяє розвитку інших галузей, які поставляють засоби виробництва та споживають продукцію сільського господарства як сировину, а також надають транспортні, торговельні та інші послуги.

Сільськогосподарська діяльність провадиться на всій території  селищної ради.         

ТГ спеціалізується на розвитку виробництва зернових, молочної продукції, бджильництві та ягідництві.

 Молочне скотарство

В особистих селянських господарствах утримується велика рогата худоба молочного напряму продуктивності.  Пріоритетним завданням розвитку молочного скотарства в селищній раді є облаштування міні-доїльних залів   у селянських (родинних) фермах. 

Бджільництво

Важливим економічним показником галузі є виробництво  продуктів бджільництва – прополісу, квіткового пилку, маточного молочка, трутневого гомогенату, бджолиної отрути, які є основою для виготовлення цінних лікувальних препаратів та продуктів харчування.

Пасіки медово-товарного напрямку   утримуються на території  селищної ради з достатньо багатою медоносною рослинністю. Бджолозапилення сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур на 30-60 відсотків і навіть більше, залежно від виду рослин та умов запилення. Крім того, підвищується якість плодів та насіння, збільшується їхня натуральна вага.           

 

Стан розвитку галузі землеробства

Основними напрямками галузі рослинництва є виробництво зернових та зернобобових культур, ріпаку, кукурудзу, соняшнику та ін. 

Зерновиробництво

В селищній раді зернове господарство було і залишається найпотужнішою складовою галузі рослинництва.

Система ведення зернового господарства та його технології ґрунтуються на зменшенні енергоємних витрат, більш інтенсивному впровадженні біотехнологій, застосуванні рідких комплексних водорозчинних добрив для позакореневого підживлення рослин.

Передбачається активізація роботи щодо корінного поліпшення ґрунтів, впровадження нових сортів і гібридів, застосування інтенсивних енергоощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур, проведення комплексних робіт щодо захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів.

Чільне місце в зерновому господарстві займає виробництво зерна озимої пшениці та ячменю.

У землеробстві найважливішим завданням є збільшення виробництва зерна, підвищення сталості зернового господарства на основі вдосконалення структури посівних площ, впровадження нових високоврожайних сортів і гібридів.

 Садівництво та ягідництво

В   сільській раді по всіх категоріях господарств є в наявності плодоягідні насадження. З них значні площі плодоягідних культур вирощуються  в особистих селянських господарствах.  В зв’язку чим є потреба до налагодження ринку збуту зазначеної продукції.

 Охорона родючості ґрунтів

Для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах фермерським господарствам, власникам та землекористувачам земельних ділянок перш за все необхідно мати вичерпну агроекологічну інформацію про стан родючості ґрунтів кожного поля, ділянки, яка використовується в господарстві.

 Необхідною умовою для забезпечення охорони родючості ґрунтів та ефективного ведення господарської діяльності є раціональне використання ґрунтових ресурсів, створення сприятливого екологічного середовища, покращення і підвищення ерозійної стійкості природних ландшафтів. Для збереження та подальшого відтворення родючості ґрунтів необхідно нарощувати об’єми застосування органічних добрив (гній ВРХ, побічна рослинна продукція, сидерати та інші види нових, концентрованих органічних добрив). Внесення мінеральних добрив необхідно здійснювати за результатами агрохімічного обстеження та розрахунків на запланований врожай.

Проте, зміни у структурі сільськогосподарського виробництва, поява нових технологічних та виснажливих сортів рослин, сприятливі за погодними умовами зміни клімату посилюють деградаційні процеси у ґрунтах.

З метою підтримки заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу власникам та землекористувачам необхідно здійснювати заходи з агрохімічного обстеження ґрунтів.

Наслідки зміни клімату

Глобальне потепління та зміна клімату є однією з найскладніших проблем, яка спіткала людство за останнє століття. Особливо відчутно впливає на агровиробництво посуха. Внаслідок тривалого дефіциту опадів впродовж всього вегетаційного періоду, коли формується ресурс вологи для сівби озимих культур, створюються несприятливі умови для підготовки ґрунту для

сівби озимих під урожай наступного року. Недостатні запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту вкрай негативно впливають на врожайність.

Зважаючи на це, необхідно вжити заходи для забезпечення утримання вологи шляхом акумулювання води на внутрішньогосподарській меліоративній мережі для регулювання водно-повітряного режиму осушених сільськогосподарських угідь, розташованих на території селищної ради (капітальний ремонт водорегулюючих споруд) та влаштування акумулюючих водойм для забезпечення гарантованого водопою тварин і пожежогасіння.

Розвиток особистих селянських господарств

Особисті селянські господарства (далі – ОСГ) займають провідні позиції з виробництва сільськогосподарської продукції й залишаються основним джерелом доходів сільського населення. В основному це господарства сімейного типу, що виробляють, споживають та реалізують сільськогосподарську продукцію.

Зменшення питомої ваги виробництва продукції особистими селянськими господарствами зумовлено, в першу чергу, збільшенням ефективності виробництва у великотоварних сільськогосподарських підприємствах. 

ОСГ роблять вагомий внесок у виробництво зернових та ягід. Не менш вагомий внесок одноосібних господарств у тваринницьку галузь, зокрема, у виробництві молока, яєць, тощо.

Технічна оснащеність   є недостатньою. Для сталої і ефективної роботи потрібне  забезпечення ОСГ високоякісним насіннєвим матеріалом, розширення випуску засобів малої механізації, створення сприятливих умов для реалізації вирощеної та виробленої продукції.

Для покращення технічного оснащення господарств населення доцільним є  здешевлення кредитів на придбання тракторів та причіпного інвентаря ОСГ, стимулювання нарощування поголів’я та утримання ВРХ.

 

II. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма  агропромислогового розвитку  селищної ради на 2023-2027 роки

В агропромисловому комплексі залишаються проблеми, які потребують посиленої уваги та вирішення у 2023-2027 роках:

- проблеми збуту сільськогосподарської продукції;

- низький рівень селекційно-племінної роботи;

- недостатня мотивація до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських товаровиробників, низький рівень матеріально-технічного забезпечення , відсутність лідерів для їх створення;

- низький рівень матеріально-технічної бази окремих сільськогосподарських підприємств, застосування застарілих технологій сільськогосподарського виробництва;

- дефіцит фінансових ресурсів та обігових коштів у суб’єктів аграрного бізнесу;

- несприятливі інвестиційні умови для розвитку міні-переробки продукції;

- непоінформованість значної частини сільськогосподарських товаровиробників про кон’юнктуру ринку, умови ведення бізнесу, прогресивні технології ведення аграрного виробництва.

Є гостра потреба у впровадженні інфраструктурних проектів галузевого значення.

 

ІІІ. МЕТА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Метою програми є створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору, стабільного забезпечення населення якісною та безпечною місцевою сільськогосподарською продукцією та промисловості – сільськогосподарською сировиною, виробництво продукції з високою доданою вартістю та економічною ефективністю, нарощування обсягів виробництва та розширення ринків збуту сільськогосподарської продукції, глибокої переробки.

 

IV. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ,

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ

     З метою розв’язання існуючих проблем розвитку агропромислового комплексу  селищної ради передбачається здійснювати фінансування заходів Комплексної програми, відповідно до додатку 1.

Для досягнення основних цілей Комплексної програми необхідною умовою є фінансування з державного, обласного та селищного бюджету програм фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі відповідно до Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій  .

 

V. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Вирішення проблем аграрної галузі передбачається шляхом:

- збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів;

- знищення та запобігання поширенню борщівника Сосновського;

- розвитку напрямку виробництва органічної сільськогосподарської продукції;

- підтримки розвитку галузі тваринництва, нарощування поголів’я ВРХ;

- стимулювання будівництва міні-доїльних залів, молокопроводів;

- стимулювання створення міні-виробництв з глибокої переробки сільськогосподарської продукції;

- розвитку інфраструктури аграрного ринку, обслуговуючої кооперації;

- підтримка та розвиток особистих селянських господарств, які утримують три і більше корів – сімейних (родинних) ферм;

- створення належних умов з трансформації особистих селянських господарств в інші організаційно-правові форми господарювання;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення серед суб'єктів господарювання всіх форм власності, широких верств населення інформації, відомостей з основних питань агропромислового комплексу;

- проведення заходів по здійсненню нормативно-грошової оцінки земельних ділянок;

- проведення семінарів-навчань з питань прогресивних технологій ведення галузі агропромислового комплексу.

 

VІ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Виконання Комплексної програми забезпечить сталий розвиток агропромислового комплексу селищної ради, підвищить ефективність виробництва, покращить забезпечення населення продуктами харчування за доступними цінами, сприятиме зростанню рівня життя та доходів жителів ТГ.

У результаті виконання Комплексної програми та реалізації запропонованих заходів очікується:

- насичення товарних ринків конкурентоспроможною вітчизняною продукцією протягом року;

- збереження та підвищення родючості ґрунтів, поліпшення агроекологічного стану ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення;

- збільшення кількості реалізації товарного молока та підвищення його якості;

- покращення селекційно-племінної роботи, нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва та чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин;

- поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських кооперативів, що забезпечить просування сільськогосподарської продукції особистих селянських, фермерських господарств та фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників – на організований аграрний ринок за стабільними цінами;

- зростання доходів власників особистих селянських господарств;

- виробництво органічної продукції;

- стимулювання сільської молоді до започаткування ведення агровиробництва у сільській місцевості.

 

 

VII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за ходом виконання Програми покладається на виконавчий комітет  селищної ради.

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії селищної ради.

Відповідальний виконавець щороку інформує селищну раду про виконання заходів і завдань щодо реалізації даної програми.

 

                                                                                                         

                                                                                                      Додаток 1

                                                                             до рішення селищної ради

                                                                             _________ 2023 року 

 

Напрямки діяльності та заходи Комплексної програми підтримки агропромислового комплексу  Зеленогірської селищної ради на 2023-2027 роки 

 

№ п/п

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансуван-ня

 

 

 

Очікуваний результат

 

2023

грн

2024

 грн

2025

грн

2026

грн

2027

грн

 

1

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

 

1

Виплата дотації власникам ОСГ, які утримують три і більше корів

У розмірі 400 грн.за одну наявну голову

Виконавчий комітет селищної ради

2023-2027 роки

селищний бюджет

-

40000

40000

40000

40000

Збільшення поголів’я корів, товарності молока

 

Департамент агропромислового розвитку Одеської облдержадміністрації 

2023-2027

роки

 

обласний бюджет

 

 -

 40000

40000

40000

40000

 

 2

  Фінансова підтримка  заходів із корінного покращення природних пасовищ

Виконавчий комітет селищної ради

2023-2027 роки

селищний бюджет

100000

50000

50000

50000

50000

Виділення коштів на виготовлення документації по створенню громадських пасовищ,

створення громадських пасовищ з покращеним травостоєм

 

Департамент агропромислового розвитку Одеської облдержадміністрації 

2023-2027 роки

обласний бюджет

-

-

-

-

-

 

3

Фінансова підтримка новостворених сільськогосподарських кооперативів

Виконавчий комітет селищної ради

2023-2027 роки

селищний бюджет

-

300000

300000

300000

300000

Виділення коштів на покращення матеріально-технічної бази с/г кооперативів

                                 

 

Секретар селищної ради                                                    О.А.Ткаченко

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

    •  

Фото без опису

    •  

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Подільській район

ЗЕЛЕНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                                  XXX  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

№ 1450-VIII                                                                від  09 серпня   2023 року

 

 • Комплексну Програму агропромислового розвитку Зеленогірської селищної ради на 2023 – 2027 роки

                  

Відповідно до статті   26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”

 

     • селищна рада

                                 в и р і ш и л а :

 

               1.Затвердити  Комплексну Програму аргопромислового розвитку  Зеленогірської селищної ради на 2023 - 2027роки з додатком (Програма додається).

            2.Фінансовому відділу  селищної ради при формуванні та уточненні бюджету врахувати  видатки на реалізацію Програми.

             3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на комісію з  питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Селищний голова                                                           В.І.Калкатін

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора