ДТЕК Одеські електромережі: корисна інформація для жителів громади

Дата: 26.07.2022 11:07
Кількість переглядів: 813

Фото без опису

Зручно та швидко: відтепер договір і на розподіл, і на постачання електроенергії можна оформити в ЦОК ДТЕК

Клієнти ДТЕК Одеські електромережі можуть одночасно оформити два договори − на поставку і розподіл електроенергії. Зробити це можна в будь-якому з Центрів обслуговування клієнтів (ЦОК) компанії. Послуга надається за принципом єдиного вікна і допомагає клієнтам заощадити час, коли виникає потреба змінити власника за особовим рахунком.

ДТЕК Одеські електромережі запровадив послугу «Єдине вікно» для зручності фізичних осіб, яким необхідно оформити зміну власника за особовим рахунком на отримання послуг з розподілу та постачання електроенергії. Новий сервіс дозволяє клієнтам одночасно подати документи та оформити договори, як з оператором системи розподілу, так і з постачальником електроенергії в Одеській області ТОВ «ООЕК». «Єдине вікно» функціонує в усіх ЦОК ДТЕК Одеські електромережі.

«Раніше клієнтам, у яких виникала потреба укласти або переукласти договори на розподіл та постачання електроенергії, доводилося їхати в центри обслуговування клієнтів обох компаній та подавати двічі пакет документів. Відповідно, на це було потрібно витратити багато часу. Для того, щоб наші клієнти мали можливість швидко, зручно та в одному місці оформити обидва договори, ДТЕК Одеські електромережі запровадив послугу «Єдине вікно». Тепер за один візит до Центру обслуговування клієнтів ДТЕК Одеські електромережі можна укласти персоналізовані додатки до договору з розподілу та постачання електроенергії», − розповіли в компанії.

При зверненні клієнта в ЦОК для переукладення договорів на розподіл та постачання клієнтам потрібно мати при собі наступні документи: паспорт, ідентифікаційний код та витяг на право власності на нерухоме майно. Процес оформлення та видачі документів займає близько 30-40 хвилин.

Оформлення договорів на послуги з електропостачання за принципом єдиного вікна ДТЕК Одеські електромережі практикує з квітня 2022 року. За цей час послугою скористалися більше 700 клієнтів в Одесі та області.

ДТЕК Одеські електромережі нагадує, що більшість послуг компанії клієнти можуть отримати через доступні 24/7 зручні у використанні дистанційні канали обслуговування, в тому числі онлайн-сервіси.

Для цього цілодобово працюють дистанційні сервіси: чат-бот Viber та Telegram, сайт ДТЕК Одеські електромережі, офіційні сторінки у фейсбуці та інстаграмі, та IVR-меню кол-центру: для стаціонарних телефонів +38 (048) 705 90 90, для мобільних телефонів +38 (068) 750 90 90, +38 (095) 750 90 90, +38 (073) 750 90 90. Завдяки дистанційним каналам обслуговування клієнтам не потрібно їхати до офісу компанії чи стояти в чергах, а можна вирішити питання онлайн, не виходячи з дому.

ДОВІДКА

ДТЕК Мережі розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій і Одеській областях. Підприємства обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Група ДТЕК (DTEK Group) – диверсифікований енергетичний холдинг, до складу якого входять 6 бізнесів та корпоративний університет Academy DTEK.

Підприємства Групи ДТЕК виробляють електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, добувають вугілля та природний газ, здійснюють трейдинг енергоресурсами на українському та зарубіжних ринках, розподіляють електроенергію та управляють інфраструктурою електромереж, постачають електроенергію споживачам та пропонують рішення з енергоефективності і розвивають мережу швидких зарядних станцій для електромобілів.

У компаніях Групи ДТЕК працюють 56 тисяч працівників.

У своїй Новій стратегії 2030 року Група ДТЕК зобов'язалася трансформувати бізнеси в більш екологічні, ефективні та технологічні, які у своїй діяльності керуються принципами ESG, та взяла на себе зобов'язання досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року.

Група ДТЕК – стратегічний інвестор в енергетичні активи в Україні та за кордоном. У 2021 році капітальні вкладення Групи ДТЕК склали 23,4 млрд грн, податкові відрахування – 31,9 млрд грн.

Група ДТЕК будує нову енергетику України.

100% Групи ДТЕК належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

Удобно и быстро: теперь договор и на распределение, и на поставку электроэнергии можно оформить в ЦОК ДТЭК

Клиенты ДТЭК Одесские электросети могут одновременно оформить два договора – на поставку и распределение электроэнергии. Сделать это можно в любом из Центров обслуживания клиентов компании. Услуга предоставляется по принципу единого окна и помогает клиентам сэкономить время, когда возникает необходимость сменить владельца по лицевому счету.

ДТЭК Одесские электросети внедрил услугу «Единое окно» для удобства физических лиц, которым необходимо оформить смену владельца по лицевому счету на получение услуг по распределению и поставке электроэнергии. Новый сервис позволяет клиентам одновременно подать документы и оформить договоры, как с оператором системы распределения, так и с поставщиком электроэнергии в Одесской области ООО «ООЭК». «Единое окно» функционирует во всех ЦОК ДТЭК Одесские электросети.

«Раньше клиентам, у которых возникала необходимость заключить или перезаключить договоры на распределение и поставку электроэнергии, приходилось ехать в центры обслуживания клиентов обеих компаний и подавать дважды пакет документов. Соответственно, на это потребовалось много времени. Для того, чтобы наши клиенты имели возможность быстро, удобно и в одном месте оформить оба договора, ДТЭК Одесские электросети внедрил услугу «Единое окно». Теперь за один визит в Центр обслуживания клиентов ДТЭК Одесские электросети можно заключить персонализированные приложения к договору по распределению и поставке электроэнергии», – рассказали в компании.

При обращении клиента в ЦОК для перезаключения договоров на распределение и поставку клиентам необходимо иметь при себе следующие документы: паспорт, идентификационный код и выписку на право собственности на недвижимое имущество. Процесс оформления и выдачи документов занимает около 30-40 минут.

Оформление договоров на услуги по электроснабжению по принципу единого окна ДТЭК Одесские электросети практикует с апреля 2022 года. За это время услугой воспользовались более 700 клиентов в Одессе и области.

ДТЭК Одесские электросети напоминают, что большинство услуг компании клиенты могут получить через доступные 24/7 удобные в использовании дистанционные каналы обслуживания, в том числе онлайн-сервисы.

Для этого круглосуточно работают дистанционные сервисы: чат-бот Viber и Telegram, сайт ДТЭК Одесские электросети, официальные страницы в фейсбуке и инстаграмме и IVR-меню кол-центра: для стационарных телефонов +38 (048) 705 90 90, для мобильных телефонов + 38 (068) 750 90 90, +38 (095) 750 90 90, +38 (073) 750 90 90. Благодаря дистанционным каналам обслуживания клиентам не нужно ехать в офис компании или стоять в очередях, а можно решить вопросы онлайн, не выходя из дома.

СПРАВКА

ДТЭК Сети развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Предприятия обслуживают 5,4 млн домохозяйств и 150 тыс. предприятий.

Группа ДТЭК (DTEK Group) – диверсифицированный энергетический холдинг, в состав которого входят 6 бизнесов и корпоративный университет Academy DTEK.

Предприятия Группы ДТЭК производят электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывают уголь и природный газ, осуществляют трейдинг энергоресурсами на национальном и зарубежных рынках, распределяют электроэнергию и управляют инфраструктурой электросетей, снабжают потребителей электроэнергией, предлагают энергоэффективные решения, а также развивают сеть быстрых зарядных станций для электромобилей.

В компаниях Группы ДТЭК работают 56 тысяч работников.

В своей Новой стратегии 2030 года Группа ДТЭК обязалась трансформировать бизнесы в более экологичные, эффективные и технологичные, которые в своей деятельности руководствуются принципами ESG, и обязалась достичь углеродной нейтральности к 2040 году.

Группа ДТЭК – стратегический инвестор в энергетические активы в Украине и за границей. В 2021 году капитальные вложения Группы ДТЭК составили 23,4 млрд грн, налоговые вычеты – 31,9 млрд грн.

Группа ДТЭК строит новую энергетику Украины.

100% Группы ДТЭК принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора