АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ регуляторного акта проекту рішення Зеленогірської селищної ради «Про затвердження ставок єдиного податку на території Зеленогірської селищної ради»

Дата: 21.05.2021 10:42
Кількість переглядів: 399

Фото без опису

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

регуляторного акта проекту рішення Зеленогірської селищної ради «Про затвердження ставок єдиного податку на території Зеленогірської селищної ради»

 

І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання:

затвердити ставки єдиного податку на території Зеленогірської селищної ради

Причини виникнення проблеми:

  • Встановлення ставок єдиного податку дозволить забезпечити стабільні надходження до селищного бюджету

Підтвердження важливості проблеми:

Відповідно до Податкового кодексу України (далі-Кодекс) єдиний податок, віднесений до місцевих податків, який місцеві ради обов’язково встановлюють ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп, в межах граничних розмірів, передбачених ст. 293 Кодексу.

 

Показники існування та масштабу проблеми

Назва показника

Одиниця виміру

Значення

Джерело даних

Прогнозні надходження

гривні

4960000

прогноз надходжень до місцевого бюджету на 2022 рік

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Держава

+

-

Громадяни

-

+

Суб’єкти господарювання

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

-

+

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень саме слищних рад належить встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених Кодексом.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

 Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акту у зв’язку із тим, що Кодекс чітко регламентує необхідність встановлення місцевою  радою місцевих податків і зборів, розмір їх ставок до початку наступного бюджетного періоду.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

  • - встановлення обґрунтованих розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців;
    - забезпечення стабільних надходжень до селищногобюджету;
    - виконання програм соціального та економічного розвитку;
    - забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо місцевих податків ізборів.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

неприйняття регуляторного акту суперечитиме вимогам податковго законодавства

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 3

Сплата єдиного податку за ставками, відмінними від максимальних

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

- збільшення надходжень до селищного бюджету за рахунок збільшення розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати;
- виконання програм економічного та соціального розвитку;
- забезпечення сталого розвитку громади;
- зменшення соціальної напруги

пов’язані з розробкою регуляторного акту; проведення аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту

Альтернатива 3

Відсутні

Втрати місцевого бюджету за рахунок сплати податків за ставками, відмінними від максимальних

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Вирішення соціальноекономічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини

Відсутні

Альтернатива 3

Відсутні

Недостатнє фінансування соціально-економічних програм громади

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

15

78

0

93

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

16.13%

83.87%

0%

100,00%

 

Альтернатива 2

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

15

78

0

93

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

16.13%

83.87%

0%

100,00%

 

Альтернатива 3

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

15

78

0

93

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

16.13%

83.87%

0%

100,00%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Сплата єдиного податку за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.
 

Відсутні

Альтернатива 3

Зменшення податкового навантаження

Відсутні

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

 

Альтернатива 2

 

Альтернатива 3

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною

Альтернатива 2

4 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати єдиного податку
на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Прийняття рішення про встановлення єдиного податку за ставками, відмінними від максимальних значно зменшить надходження до місцевого бюджету

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава:

- збільшення надходжень до селищного бюджету за рахунок збільшення розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати;
- виконання програм економічного та соціального розвитку;
- забезпечення сталого розвитку громади;
- зменшення соціальної напруги

Громадяни:

Вирішення соціальноекономічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини

Суб'єкти господарювання:

Сплата єдиного податку за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.
 

Держава:

пов’язані з розробкою регуляторного акту; проведення аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Відсутні

Сумарні витрати, грн:

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Зменшення податкового навантаження

Держава:

Втрати місцевого бюджету за рахунок сплати податків за ставками, відмінними від максимальних

Громадяни:

Недостатнє фінансування соціально-економічних програм громади

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Відсутні

Сумарні витрати, грн:

Зменшення надходжень до місцевого бюджету, підвищення соціальної напруги

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Відсутні

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Відсутні

Сумарні витрати, грн:

Невідповідність вимогам податковго законодавства

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення місцевого бюджету.

Зміни до чинного законодавства

Альтернатива 3

Зменшення ставок єдиного податку призведе до недостатнього фінансування програм соціальноекономічного розвитку.
Вказана альтернатива є неприйнятною

Зміни до чинного законодавства

Альтернатива 1

Невідповідність вимогам податковго законодавства

Зміни до чинного законодавства

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв'язати проблему:

  • прийняття рішення

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

  • здійснення заходів передбачених ЗУ "Про засади Державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності"

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

безстроково

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

відповідно до норм податкового та бюджетного законодавства

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Назва показника

Одиниця виміру

Зараз

6 місяців

1 рік

3 роки

1

Розмір надходжень до державного бюджету, пов`язаних з дією акта

грн.

-

0

0

0

2

Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов`язаних з дією акта

грн.

-

2480000

4960000

14880000

3

Розмір надходжень до цільового фонду, пов`язаних з дією акта

грн.

-

0

0

0

4

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

од.

-

93

93

93

5

Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

грн.

-

2480000

4960000

14880000

6

Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

год.

-

0

0

0

7

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

%

-

100

100

100

8

Прогнозні надходження

гривні

4960000

2480000

4960000

1488000

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статиcтичні

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні:

суб`єкти господарювання

Наукові установи, що залучатимуться для проведення відстеження:

відсутні

 

Зеленогірський

селищний   голова                                                                             Володимир  КАЛКАТІН

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора