АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Зеленогірської селищної ради «Про встановлення транспортного податку на території Зеленогірської селищної ради»

Дата: 21.05.2021 10:40
Кількість переглядів: 441

Фото без опису

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Зеленогірської селищної ради «Про встановлення транспортного податку на території Зеленогірської селищної  ради»

 

І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання:

встановити ставку транспортного податку

Причини виникнення проблеми:

  • Даним проєктом пропонується затвердити порядок справляння транспортного податку відповідно до норм ПКУ. 

Підтвердження важливості проблеми:

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», статті 12 Податкового кодексу України (надалі – Кодекс)  повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування. Необхідність затвердження рішення «Про встановлення транспортного податку на території  Зеленогірської селищної ради" обумовлена вимогами законодавства України.
 

 

Показники існування та масштабу проблеми

Назва показника

Одиниця виміру

Значення

Джерело даних

Прогнозні надходження

гривні

1000000

прогноз надходжень до місцевого бюджету на 2022 рік

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Держава

+

-

Громадяни

+

-

Суб’єкти господарювання

-

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

-

+

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення транспортного податку не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Прийняття даного регуляторного акту необхідне для прозорого та ефективного справляння транспортного податку на території  Зеленогірської селищної ради.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

  • Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з забезпеченням дотримання вимог податкового законодавства зі справляння транспортного податку;
    Врегулювання правовідносин між селищною радою та суб’єктами оподаткування в процесі нарахування та сплати транспортного податку.
    Встановлення транспортного податку, що дозволить виконати вимоги податкового законодавства та забезпечити сталі надходження до місцевого бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку громади .

     

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

Альтернатива 2

прийняття даного регуляторного акту

Альтернатива 3

встановлення більшого розміру податку

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 Недоотримання надходжень до місцевого бюджету

Альтернатива 2

Дотримання вимог податкового законодавства. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання. Сталі надходження до бюджету громади без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.
 

Відсутні

Альтернатива 3

збільшення надходжень до місцевого бюджету

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

Сплата податку

Альтернатива 3

відсутні

сплата податку в більшому розмірі

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

4

4

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

0%

100%

100,00%

 

Альтернатива 2

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

4

4

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

0%

100%

100,00%

 

Альтернатива 3

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

4

4

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

0%

100%

100,00%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

відсутні

відсутні

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

 

Альтернатива 2

 

Альтернатива 3

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

невідповідність вимогам податковго законодавства

Альтернатива 2

4 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить врегулювання порушеного питання з дотриманням вимог податкового законодавства.
Сприяє досягненню цілей регулювання, повністю вирішує проблему

 

Альтернатива 3

3 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

дана альтернатива є незаконною та суперечитиме вимогам податковго кодексу

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

Держава:

збільшення надходжень до місцевого бюджету

Громадяни:

відсутні

Суб'єкти господарювання:

відсутні

Держава:

відсутні

Громадяни:

сплата податку в більшому розмірі

Суб'єкти господарювання:

Витрати: відсутні

Сумарні витрати, грн:

невідповідність вимогам податкового законодавства

Альтернатива 2

Держава:

Дотримання вимог податкового законодавства. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання. Сталі надходження до бюджету громади без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.
 

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Відсутні

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податку

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Відсутні

Сумарні витрати, грн:

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить врегулювання порушеного питання з дотриманням вимог податкового законодавства.
Сприяє досягненню цілей регулювання, повністю вирішує проблему

 

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Відсутні

Держава:

 Недоотримання надходжень до місцевого бюджету

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Відсутні

Сумарні витрати, грн:

не встановлення ставок транспортного податку суперечитиме вимогам податкового законодавства

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 3

дана альтернатива є незаконною

Вплив зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту не очікується.

Альтернатива 2

Дотримання  вимог податкового зако-нодавства.

Вплив зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту не очікується.

Альтернатива 1

не відповідність вимогам податкового законодавства

Вплив зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту не очікується.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв'язати проблему:

  • прийняття рішення

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

  • здійснення заходів передбачених ЗУ "Про засади Державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності"

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

безстроково

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Рішення набирає чинності з початку бюджетного періоду, тобто з 01.01.2022 року із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Назва показника

Одиниця виміру

Зараз

6 місяців

1 рік

3 роки

1

Розмір надходжень до державного бюджету, пов`язаних з дією акта

грн.

-

0

0

0

2

Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов`язаних з дією акта

грн.

-

50000

100000

300000

3

Розмір надходжень до цільового фонду, пов`язаних з дією акта

грн.

-

0

0

0

4

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

од.

-

2

4

4

5

Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

грн.

-

50000

100000

300000

6

Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

год.

-

0

0

0

7

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

%

-

100

100

100

8

Прогнозні надходження

гривні

1000000

50000

100000

300000

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статиcтичні

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні:

громадяни

Наукові установи, що залучатимуться для проведення відстеження:

відсутні

 

 

Зеленогірський

селищний   голова                                                                             Володимир  КАЛКАТІН


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора