АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Зеленогірської селищної ради «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Зеленогірської селищної ради»

Дата: 21.05.2021 10:39
Кількість переглядів: 381

Фото без опису

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Зеленогірської селищної ради «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Зеленогірської  селищної ради»

І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання:

встановити ставки туристичного збору на території Зеленогірської  селищної ради
 

Причини виникнення проблеми:

 • залучення додаткових коштів до селищного бюджету

Підтвердження важливості проблеми:

з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини селищного бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, селищна рада має прийняти рішення «Про встановлення туристичного збору на території Зеленогірської селещниї ради ». Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення туристичного збору, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

 

Показники існування та масштабу проблеми

Назва показника

Одиниця виміру

Значення

Джерело даних

Прогнозні надходження

гривні

100

прогноз надходжень до місцевого бюджету на 2022 рік

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Держава

+

-

Громадяни

-

+

Суб’єкти господарювання

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

-

+

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

 • Основними цілями регулювання є:
  - виконання вимог чинного законодавства;
  - здійснення планування та прогнозування надходжень від туристичного збору при формуванні селищного бюджету;
  - встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок туристичного збору з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;
  - забезпечення своєчасного надходження до селищного бюджету туристичного збору;
  - забезпечення відкритості процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;
  - врегулювання правовідносин  в процесі нарахування та сплати туристичного збору.

   

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняття рішення «Про встановлення туристичного збору на території Зеленогірської селищної ради"

Альтернатива 2

Прийняття рішення «Про встановлення туристичного збору на території Зеленогірської селищної ради»

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок туристичного збору

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1.         Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України

Витрати пов’язані з підготовкою  регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

Альтернатива 3

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету

Витрати пов’язані з підготовкою акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його
опублікування.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Сплата туристичного збору за обґрунтованими ставками.

Витрати часу на оформлення документів для адміністрування

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем за рахунок значного зростання дохідної частини селищного бюджету.

Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальної ставки туристичного збору,що не сприятиме легалізації суб’єктів господарювання

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

2

2

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

0%

100%

100,00%

 

Альтернатива 2

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

2

2

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

0%

100%

100,00%

 

Альтернатива 3

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

2

2

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

0%

100%

100,00%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Відсутні

Відсутні

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

 

Альтернатива 2

 

Альтернатива 3

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною.

Альтернатива 2

4 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

Прийняття даного рішення забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння туристичного збору

Альтернатива 3

3 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Надмірне податкове навантаження не сприятиме легалізації суб’єктів господарювання

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава:

1.         Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України

Громадяни:

Сплата туристичного збору за обґрунтованими ставками.

Суб'єкти господарювання:

Відсутні

Держава:

Витрати пов’язані з підготовкою  регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

Громадяни:

Витрати часу на оформлення документів для адміністрування

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Відсутні

Сумарні витрати, грн:

Прийняття даного рішення забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати туристичного збору

Альтернатива 3

Держава:

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету

Громадяни:

Вирішення більшої кількості соціальних проблем за рахунок значного зростання дохідної частини селищного бюджету.

Суб'єкти господарювання:

Відсутні

Держава:

Витрати пов’язані з підготовкою акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його
опублікування.

Громадяни:

Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальної ставки туристичного збору,що не сприятиме легалізації суб’єктів господарювання

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Відсутні

Сумарні витрати, грн:

встановлення максимальних ставок не сприятиме легалізації платників відповідного збору

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Відсутні

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Відсутні

Сумарні витрати, грн:

не прийняття даного рішення суперечитиме вимогам Податковго законодавства

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

цілі прийняття регуляторного акту будуть досянуті

Зміни до чинного законодавства:
- Податкового кодексу України;
- Бюджетного кодексу України;
Та інші закони

Альтернатива 3

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Зміни до чинного законодавства:
- Податкового кодексу України;
- Бюджетного кодексу України;
Та інші закони

Альтернатива 1

Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:
- Податкового кодексу України;
- Бюджетного кодексу України;
Та інші закони

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв'язати проблему:

 • встановлення ставок туристичного збору

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

 • здійснення заходів передбачених ЗУ "Про засади Державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності"

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

безстроково

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Для забезпечення стабільної податкової політики

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Назва показника

Одиниця виміру

Зараз

6 місяців

1 рік

3 роки

1

Розмір надходжень до державного бюджету, пов`язаних з дією акта

грн.

-

0

0

0

2

Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов`язаних з дією акта

грн.

-

50

100

300

3

Розмір надходжень до цільового фонду, пов`язаних з дією акта

грн.

-

0

0

0

4

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

од.

-

2

2

2

5

Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

грн.

-

50

100

300

6

Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

год.

-

0

0

0

7

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

%

-

100

100

100

8

Прогнозні надходження

гривні

100

50

100

300

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статиcтичні

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні:

громадяни

Наукові установи, що залучатимуться для проведення відстеження:

вдсутні

 

Зеленогірський

селищний   голова                                                                             Володимир  КАЛКАТІН

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора