АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Зеленогірської селищної ради «Про встановлення розміру ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на території Зеленогірської селищної ради»

Дата: 21.05.2021 09:53
Кількість переглядів: 442

Фото без опису


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

проекту рішення Зеленогірської селищної ради «Про встановлення розміру ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на території Зеленогірської  селищної ради»

 

І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання:

встановити розмір ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на території Зеленогірської  селищної ради
 

Причини виникнення проблеми:

  • встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування.

Підтвердження важливості проблеми:

Забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку громади здійснюється шляхом реалізації програм в галузях житлово- комунального  господарства, транспорту, соціального захисту населення, культури і потребує відповідного фінансового забезпечення, виконання яких залежить від наповнення місцевого бюджету.
Впровадження єдиної політики з питань нормативного регулювання, організації, функціонування, ціноутворення, координації і контролю в галузі паркування транспортних засобів дасть змогу забезпечити належний благоустрій вулично-дорожньої мережі, збільшення пропускної спроможності проїзних частин вулиць, підвищення безпеки дорожнього руху, дисципліни водіїв, впровадження культури паркування.

 

Показники існування та масштабу проблеми

Назва показника

Одиниця виміру

Значення

Джерело даних

Прогнозні надходження

гривні

100

прогноз надходжень до місцевого бюджету на 2022 рік

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Держава

+

-

Громадяни

-

+

Суб’єкти господарювання

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

-

+

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень саме селищних рад належить встановлення ставок місцевих податків та зборів

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акту у зв’язку із тим, що Податковий кодекс України чітко регламентує необхідність встановлення селищною радою місцевих податків і зборів, розмір їх ставок до початку наступного бюджетного періоду

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

  • встановлення обґрунтованих розмірів ставок збору за місця для паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування на території  селищної ради

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акту
В разі виникненя необхідності справляння даного збору будуть відсутні ставки

Альтернатива 2

прийняття даного регіляторного акту

Альтернатива 3

встановлення максимального розміру ставки

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутність можливості справляння збору у разі появи платників

Альтернатива 2

можливість справляння збору у разі появи відповідних субєктів господарювання

відсутні

Альтернатива 3

збільшення надходжень до місцевого бюджету у  разі появи відповідних субєктів господарювання

відлякування потенційних інвесторів

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутність можливості справляння збору та здійснення відповідної діяльності у правовому полі у разі появи платників

Альтернатива 2

можливість справляння збору у разі появи відповідних субєктів господарювання

відсутні

Альтернатива 3

відсутні

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

1

0

0

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

100%

0%

0%

100,00%

 

Альтернатива 2

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

1

0

0

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

100%

0%

0%

100,00%

 

Альтернатива 3

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

1

0

0

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

100%

0%

0%

100,00%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутність можливості справляння збору та здійснення відповідної діяльності у правовому полі у разі появи платників

Альтернатива 2

можливість справляння збору у разі появи відповідних субєктів господарювання

відсутні

Альтернатива 3

відсутні

відсутні

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

 

Альтернатива 2

 

Альтернатива 3

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

відсутні чітко встановлені ставки

Альтернатива 2

4 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

Стабільна податкова політика щодо встановлення
місцевих податків і зборів

Альтернатива 3

3 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

збільшення надходжень до місцевого бюджету у  разі появи відповідних субєктів господарювання, однак  встановлення максимального розміру ставки збору не сприятиме залученню понційних інвесторів в даній галузі

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава:

можливість справляння збору у разі появи відповідних субєктів господарювання

Громадяни:

можливість справляння збору у разі появи відповідних субєктів господарювання

Суб'єкти господарювання:

можливість справляння збору у разі появи відповідних субєктів господарювання

Держава:

відсутні

Громадяни:

відсутні

Суб'єкти господарювання:

Витрати: відсутні

Сумарні витрати, грн:

 можливість справляння збору у разі виникнення відповідних субєктів господарювання

Альтернатива 3

Держава:

збільшення надходжень до місцевого бюджету у  разі появи відповідних субєктів господарювання

Громадяни:

відсутні

Суб'єкти господарювання:

відсутні

Держава:

відлякування потенційних інвесторів

Громадяни:

відсутні

Суб'єкти господарювання:

Витрати: відсутні

Сумарні витрати, грн:

встановлення максимальних ставок слугуватиме своєрідним індикатором для відлякування потенційних інвесторів даної галузі

Альтернатива 1

Держава:

відсутні

Громадяни:

відсутні

Суб'єкти господарювання:

відсутні

Держава:

відсутність можливості справляння збору у разі появи платників

Громадяни:

відсутність можливості справляння збору та здійснення відповідної діяльності у правовому полі у разі появи платників

Суб'єкти господарювання:

Витрати: відсутність можливості справляння збору та здійснення відповідної діяльності у правовому полі у разі появи платників

Сумарні витрати, грн:

не прийняття регуляторного акту позбивить можливості справляння збору у разі виникнення відповідних субєктів господарювання

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

потенційне збільшення надходжень до бюджету, виконання вимог Податкового законодавства

відсутні

Альтернатива 3

надмірне фінансове навантження

відсутні

Альтернатива 1

відсутніть можливості справляння збору

відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв'язати проблему:

  • прийняття рішення

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

  • здійснення заходів передбачених ЗУ "Про засади Державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності"

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків, було здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

 
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

безстроково

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

 метою формування стабільної податкової політики

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Назва показника

Одиниця виміру

Зараз

6 місяців

1 рік

3 роки

1

Розмір надходжень до державного бюджету, пов`язаних з дією акта

грн.

-

0

0

0

2

Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов`язаних з дією акта

грн.

-

50

100

300

3

Розмір надходжень до цільового фонду, пов`язаних з дією акта

грн.

-

0

0

0

4

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

од.

-

1

1

1

5

Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

грн.

-

50

100

300

6

Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

год.

-

0

0

0

7

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

%

-

100

100

100

8

Прогнозні надходження

гривні

100

50

100

300

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статиcтичні

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні:

субєкти господарювання

Наукові установи, що залучатимуться для проведення відстеження:

відсутні

 

 

Зеленогірський

селищний   голова                                                                             Володимир  КАЛКАТІН

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора