АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Зеленогірської селищної ради «Про затвердження ставок орендної плати за землі комунальної власності на території Зеленогірської селищної ради»

Дата: 21.05.2021 09:50
Кількість переглядів: 796

Фото без опису
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Зеленогірської селищної ради «Про затвердження ставок орендної плати

за землі комунальної власності на території Зеленогірської селищної ради»

 

І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання:

Відповідно до статті 2 Закону України «Про оренду землі» (далі - Закон) відносини, пов’язані з орендною землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.
Відповідно до статті 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка; плата за землю справляється відповідно до закону.
Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - ПК України) плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
При цьому ПК України розмежовує земельний податок та орендну плату за земельні ділянки комунальної власності за суб’єктним складом її платників та порядком їх встановлення та підставами нарахування.

 

Причини виникнення проблеми:

  • залучення додаткових коштів до селищного бюджету

Підтвердження важливості проблеми:

Відповідно до статті 21 Закону, яка кореспондується з підпунктом 14.1.136 пункту 14.1 статті 14, пунктом 288.1 статті 288 ПК України, орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі, який є підставою для нарахування орендної плати за землю.
Абзацом 4 пункту 288.1 статті 288 ПК України визначено, що договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до статті 14 Закону типова форма договору затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 р. №220 (далі - Типовий договір оренди).
Відповідно до пункту 10 Типового договору оренди передбачено, що обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладення або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.
Відповідно до приписів ПК України розмір та умови внесення орендної плати встановлюється у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем, при цьому відповідно до підпунктів 288.5.1, 288.5.2. пункту 288.5 статті 288 ПК України річна сума платежу не може бути меншою за розмір земельного податку: для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки; не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.
Відтак, розмір орендної плати, у відповідності до ПК України, не є фіксованим, а визначається тільки обмеження щодо його мінімального і максимального розміру, який встановлюється в договорі оренди землі, при цьому відповідно до чинного законодавства, при визначенні розмірів орендної плати необхідно враховувати вид цільового призначення земельної ділянки.
Метою регуляторного акту є створення єдиного підходу до визначення розмірів орендної плати за використання земель комунальної власності одного виду цільового призначення.

 

 

Показники існування та масштабу проблеми

Назва показника

Одиниця виміру

Значення

Джерело даних

Прогнозні надходження

гривні

10504000

прогноз надходжень до місцевого бюджету на 2022 рік

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Держава

+

-

Громадяни

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

-

+

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір плати за землю. Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання проблеми не існує.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

діючі регуляторні акти не враховують у повній мірі всі аспекти справляння орендної плати

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

  • – вдосконалення земельних відносин на основі встановлення ставок плати за використання земель комунальної власності в залежності від цільового призначення земельної ділянки;
    – забезпечення більш повного обліку земель, їх користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;
    – збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок перегляду ставок орендної плати за використання земель комунальної власності та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток  громади.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін
 

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок  орендної плати 
За рахунок прийняття максимальних ставок податку можливе  значне  перевиконання дохідної частини місцевого бюджету.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Створення єдиного підходу до визначення розмірів орендної плати за використання земель комунальної власності одного виду цільового призначення;
прогнозованість надходжень до селищного бюджету від сплати орендної плати за землі комунальної власності, забезпечення ефективного використання земель комунальної власності, що надаються в оренду

 

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту, процедур з опублікуванням, проведенням відстежень результативності даного
 регуляторного акту

Альтернатива 3

Додаткові  надходження коштів до місцевого бюджету

Існування ризику несплати орендної плати

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Можливість застосування різних розмірів орендної плати за земельні ділянки одного виду цільового призначення

Альтернатива 2

Сплата орендної плати в залежності від цільового використання земельної ділянки. Усунення суперечливих ситуацій при укладанні договору оренди землі.

Сплата орендної плати за землю за обгрунтованими розмірами.

Альтернатива 3

відсутні

Надмірне фінансовенавантаження призведе до несвоєчасних сплати орендної плати, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

6

38

0

0

44

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

13.64%

86.36%

0%

0%

100,00%

 

Альтернатива 2

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

6

38

0

0

44

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

13.64%

86.36%

0%

0%

100,00%

 

Альтернатива 3

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

6

38

0

0

44

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

13.64%

86.36%

0%

0%

100,00%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Можливість застосування різних розмірів орендної плати за земельні ділянки одного виду цільового призначення

Альтернатива 2

Сплата орендної плати в залежності від цільового використання земельної ділянки. Усунення суперечливих ситуацій при укладанні договору оренди землі.

Сплата орендної плати за землю за обгрунтованими розмірами.

Альтернатива 3

відсутні

Надмірне фінансовенавантаження призведе до несвоєчасних сплати орендної плати, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

 

Альтернатива 2

 

Альтернатива 3

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Збереження існуючих ставок орендної плати, згідно договорів оренди.

Альтернатива 2

4 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

Цей регуляторний акт відповідає потребам у
розв’язанні визначеної проблеми та
принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта
забезпечить досягнення балансу інтересів
територіальної громади та
землекористувачів

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Надмірне фінансове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик несплати орендної плати . Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

Держава:

Додаткові  надходження коштів до місцевого бюджету

Громадяни:

відсутні

Суб'єкти господарювання:

відсутні

Держава:

Існування ризику несплати орендної плати

Громадяни:

Надмірне фінансовенавантаження призведе до несвоєчасних сплати орендної плати, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Надмірне фінансовенавантаження призведе до несвоєчасних сплати орендної плати, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

Сумарні витрати, грн:

Додаткове наповнення місцевого бюджету.
Надмірне навантаження орендарів

Альтернатива 2

Держава:

Створення єдиного підходу до визначення розмірів орендної плати за використання земель комунальної власності одного виду цільового призначення;
прогнозованість надходжень до селищного бюджету від сплати орендної плати за землі комунальної власності, забезпечення ефективного використання земель комунальної власності, що надаються в оренду

 

Громадяни:

Сплата орендної плати в залежності від цільового використання земельної ділянки. Усунення суперечливих ситуацій при укладанні договору оренди землі.

Суб'єкти господарювання:

Сплата орендної плати в залежності від цільового використання земельної ділянки. Усунення суперечливих ситуацій при укладанні договору оренди землі.

Держава:

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту, процедур з опублікуванням, проведенням відстежень результативності даного
 регуляторного акту

Громадяни:

Сплата орендної плати за землю за обгрунтованими розмірами.

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Сплата орендної плати за землю за обгрунтованими розмірами.

Сумарні витрати, грн:

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Відсутні

Держава:

Не забезпечує досягнення поставленої мети

Громадяни:

Можливість застосування різних розмірів орендної плати за земельні ділянки одного виду цільового призначення

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Можливість застосування різних розмірів орендної плати за земельні ділянки одного виду цільового призначення

Сумарні витрати, грн:

Негативний вплив буде завдано територіальній громаді , оскільки відсутність надходжень до бюджету  ставить під загрозу фінансування соціально важливих  цільових програм.
Зменшення надходжень до місцевого бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Можливий вплив зовнішніх чинників,  ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства України, які регулюють порядок встановлення, нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки, окрім того індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо) та погодні умови (посуха).
 

Альтернатива 2

Альтернатива є  доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення  місцевого  бюджету Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  орендної плати.

Можливий вплив зовнішніх чинників,  ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства України, які регулюють порядок встановлення, нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки, окрім того індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо) та погодні умови (посуха).
 

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Можливий вплив зовнішніх чинників,  ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства України, які регулюють порядок встановлення, нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки, окрім того індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо) та погодні умови (посуха).
 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв'язати проблему:

  • прийняття рішення "Про встановлення ставок орендної плати  за землі комунальної власності на території Зеленогірської селищної ради"

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

  • здійснення заходів передбачених ЗУ "Про засади Державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності"

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків, було здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

 
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

безстроково

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Передбачається, що орендарі земельних ділянок будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати плату за оренду землі

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Назва показника

Одиниця виміру

Зараз

6 місяців

1 рік

3 роки

1

Розмір надходжень до державного бюджету, пов`язаних з дією акта

грн.

-

0

0

0

2

Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов`язаних з дією акта

грн.

-

5252000

10504000

31512000

3

Розмір надходжень до цільового фонду, пов`язаних з дією акта

грн.

-

0

0

0

4

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

од.

-

184

184

200

5

Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

грн.

-

5252000

10504000

31512000

6

Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

год.

-

0

0

0

7

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

%

-

100

100

100

8

Прогнозні надходження

гривні

10504000

5252000

10504000

31512000

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статиcтичні

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні:

суб`єкти госпоарювання та фізичні особи

Наукові установи, що залучатимуться для проведення відстеження:

 

Зеленогірський

селищний   голова                                                                              Володимир  КАЛКАТІН

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора