АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Зеленогірської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Зеленогірської селищної ради»

Дата: 21.05.2021 09:46
Кількість переглядів: 488

Фото без опису
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Зеленогірської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  на території Зеленогірської селищної ради» 

І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання:

Податковий кодекс України  регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Причини виникнення проблеми:

  • Статтею 10 Податкового Кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно статті 265 Податкового Кодексу України, податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.

Підтвердження важливості проблеми:

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового Кодексу України, відноситься до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.

Відповідно І розділу  статті 12.3.4 та  ХІІ розділу статті 284.1 Податкового кодексу України, п.1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування» органи місцевого самоврядування встановлюють ставки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідними органами місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів.

 

Показники існування та масштабу проблеми

Назва показника

Одиниця виміру

Значення

Джерело даних

Прогнозні надходження даного виду податку

гривні

173570

прогноз надходжень до місцевого бюджету на 2022 рік

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Держава

+

-

Громадяни

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

-

+

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Розв’язання проблеми встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Зеленогірської селищної територіальної громади за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинним законодавством передбачено, що  встановлення місцевих податків та зборів згідно з повноваженнями, визначеними   в   статті  12 Податкового кодексу України можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку  територіальної громади здійснюється шляхом реалізації програм в галузях житлово-комунального господарства, соціального захисту населення, культури і потребує відповідного фінансового забезпечення, виконання яких залежить від наповнення селищного бюджету.

У разі неприйняття даного регуляторного акту на 2022 рік надходження до бюджету даного податку будуть неналежними, в зв’язку з чим не будуть профінансовані програми соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Враховуючи те, що Кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Зеленогірськаселищна рада має затвердити рішення сесії селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» з додатками, із застосуванням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури сіл.

Місцеві податки і збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету та є бюджетно-формуючим джерелом на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та на благоустрій територій територіальної громади. Прийняття рішення  впорядкує деякі питання  ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість населених пунктів селищної ради.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

  • – здійснити планування та прогнозування надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при формуванні бюджету;
  • – встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;
  • – встановити пільги щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • – забезпечити своєчасне надходження до селищного бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • – забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін
         По закінченню 2021 року рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  на території Зеленогірської селищної ради » втрачає чинність. Якщо селищна рада не ухвалює рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими, то відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю.
       Пільги зі сплати даного податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, більшість громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій втратять право на пільгу у 2022 році, оскільки перелік пільг у ПКУ дуже вузький і не враховує реальні потреби платників податків в отриманні пільг. У зв’язку з чим вбачається збільшення бюджетних витрат на дотації органам державної влади, бюджетним, комунальним підприємствам для компенсації розміру сплати даного податкуу.
Таким чином, альтернатива не є прийнятною

 

Альтернатива 2

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
 

Альтернатива 3

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 Неприйняття запропонованого регуляторного акта не узгоджуватиметься з вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема з принципами податкового законодавства України щодо прийняття рішення щорічно. Дана альтернатива є частково прийнятою, оскільки вона забезпечить сплату даного податку, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2021 року . Пільги зі сплати податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, більшість громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій втратять право на пільгу у 2022 році.

Альтернатива 2

Прийняття нормативного акта з урахуванням вимог ПКУ. Збільшення надходжень до бюджету селищної ради від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та спрямування їх на фінансування соціально важливих програм

Збільшення податкового навантаження на платників податку, що в свою чергу призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, збільшить недоїмку до бюджету.

 

Альтернатива 3

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою.
Передбачуваність розмірів ставок гарантує забезпечення надходжень прогнозованої суми податку до бюджету громади, що надасть можливість фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони  здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту, тощо.

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрата пільг зі сплати податку.

Альтернатива 2

Вирішення більшої кількості соціальних проблем  за рахунок значного зростання дохідної частини селищного бюджету.

Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплат місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.
Зростання соціальної напруги

Альтернатива 3

Альтернатива в повній мірі враховує інтереси громади у наповненні місцевого бюджету, крім того дозволяє максимально узгодити питання сплати податку та наповнення місцевого бюджету, гармонізувати розвиток підприємницької активності та розвиток соціальної інфраструктури.

прямі матеріальні витрати на сплату податку

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

19

20

0

40

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

2.5%

47.5%

50%

0%

100,00%

 

Альтернатива 2

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

19

20

10

50

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

2%

38%

40%

20%

100,00%

 

Альтернатива 3

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

19

20

0

40

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

2.5%

47.5%

50%

0%

100,00%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрата пільг зі сплати податку.

Альтернатива 2

відсутні

Збільшення податковго навантаження

Альтернатива 3

Податок сплачується в однаковому розмірі для всіх об’єктів нерухомості, незалежно від місць їх розташування.
Враховуються повною мірою пропозиції членів територіальної громади щодо встановлення ставок з урахуванням типу об’єкта оподаткування.

 

прямі матеріальні витрати на сплату податку

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

 

Альтернатива 2

 

Альтернатива 3

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Неприйняття запропонованого регуляторного акта не узгоджуватиметься з вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема з принципами податкового законодавства України щодо прийняття рішення щорічно. Дана альтернатива є частково прийнятою, оскільки вона забезпечить сплату даного податку, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2021 року . Пільги зі сплати податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, більшість громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій втратять право на пільгу у 2022 році

Альтернатива 2

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Встановлення максимальної ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та/або юридичних осіб, забезпечить надходження до бюджету, упорядкує відносини між органами місцевого самоврядування та громадянами, суб’єктами господарювання. Але, при цьому збільшується податкове навантаження на платників податку, що в свою чергу призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, збільшить недоїмку до бюджету. Значне збільшення податкового навантаження на власників та користувачів житлової та нежитлової нерухомості зумовить соціальну напругу та поставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до селищного бюджету.

Альтернатива 3

4 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

Застосування даної альтернативи є найбільш прийнятною. Завдяки прийняттю даного рішення будуть упорядковані відносини між суб’єктами господарювання та органами податкової служби і місцевого самоврядування з питань сплати. Так, прогнозні надходження до місцевого бюджету від запропонованого регуляторного акту  забезпечать належне фінансування програм соціально-економічного розвитку селищноїради. Крім того, при визначенні розміру ставок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

Держава:

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою.
Передбачуваність розмірів ставок гарантує забезпечення надходжень прогнозованої суми податку до бюджету громади, що надасть можливість фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони  здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту, тощо.

Громадяни:

Альтернатива в повній мірі враховує інтереси громади у наповненні місцевого бюджету, крім того дозволяє максимально узгодити питання сплати податку та наповнення місцевого бюджету, гармонізувати розвиток підприємницької активності та розвиток соціальної інфраструктури.

Суб'єкти господарювання:

Податок сплачується в однаковому розмірі для всіх об’єктів нерухомості, незалежно від місць їх розташування.
Враховуються повною мірою пропозиції членів територіальної громади щодо встановлення ставок з урахуванням типу об’єкта оподаткування.

 

Держава:

відсутні

Громадяни:

прямі матеріальні витрати на сплату податку

Суб'єкти господарювання:

Витрати: прямі матеріальні витрати на сплату податку

Сумарні витрати, грн:

Прийняття даного регуляторного акту

Альтернатива 2

Держава:

Прийняття нормативного акта з урахуванням вимог ПКУ. Збільшення надходжень до бюджету селищної ради від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та спрямування їх на фінансування соціально важливих програм

Громадяни:

Вирішення більшої кількості соціальних проблем  за рахунок значного зростання дохідної частини селищного бюджету.

Суб'єкти господарювання:

відсутні

Держава:

Збільшення податкового навантаження на платників податку, що в свою чергу призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, збільшить недоїмку до бюджету.

 

Громадяни:

Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплат місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.
Зростання соціальної напруги

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Збільшення податковго навантаження

Сумарні витрати, грн:

Установлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Відсутні

Держава:

 Неприйняття запропонованого регуляторного акта не узгоджуватиметься з вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема з принципами податкового законодавства України щодо прийняття рішення щорічно. Дана альтернатива є частково прийнятою, оскільки вона забезпечить сплату даного податку, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2021 року . Пільги зі сплати податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, більшість громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій втратять право на пільгу у 2022 році.

Громадяни:

Втрата пільг зі сплати податку.

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Втрата пільг зі сплати податку.

Сумарні витрати, грн:

Не прийняття регуляторного акту

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 3

Для досягнення встановлених цілей перевага  була  надана  цій  альтернативі. Цілі можуть бути досягненні повною мірою.
Податок має чітку диференціацію за типом об’єктів нерухомості, враховуються пропозиції громади, знижується ризик відмови від добровільної сплати податку, місцевий бюджет наповнюється рівномірно та своєчасно.

 

На дію запропонованого проєкта можуть вплинути такі зовнішні чинники, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин

Альтернатива 2

Збільшується податкове навантаження на громадян, суб’єктів господарювання у зв’язку із збільшенням розміру ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Не забезпечує рівне для всіх платників податку конкурентне середовище, можливе виникнення заборгованості зі сплати податку і як наслідок закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

На дію запропонованого проєкту можуть вплинути такі зовнішні чинники, як унесення змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в норма-тивному врегулюванні пев-них правових   відносин.  Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

Альтернатива 1

За відсутності податкових пільг територіальній громаді буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів нерухомого майна зумовлює соціальну напругу в громаіта ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до бюджету.
У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами на отримання пільг зі сплати податку.

 

Втрата пільг більшістю громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв'язати проблему:

  • прийняття рішення "Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  на території Зеленогірської селищної ради  "

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

  • здіснити процедуру прийняття регуляторного акту у відповідності до вимог чинного законодавства

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

безстроково

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Рішення набирає чинності з початку бюджетного періоду, тобто з 01.01.2022, та діє безстроково, з можливістю внесення змін до нього та його відміни в разі змін у чинному законодавстві або виникненн такої необхідності.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Назва показника

Одиниця виміру

Зараз

6 місяців

1 рік

3 роки

1

Розмір надходжень до державного бюджету, пов`язаних з дією акта

грн.

-

0

0

0

2

Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов`язаних з дією акта

грн.

-

57885

173570

520710

3

Розмір надходжень до цільового фонду, пов`язаних з дією акта

грн.

-

0

0

0

4

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

од.

-

50

50

50

5

Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

грн.

-

57885

173570

520710

6

Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

год.

-

0

0

0

7

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

%

-

100

100

100

8

Прогнозні надходження даного виду податку

гривні

173570

57885

173570

520710

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статиcтичні

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні:

суб`єкти господарювання та фізичні особи

Наукові установи, що залучатимуться для проведення відстеження:

вісутні

 

 

 

Зеленогіський

селищний   голова                                                                             Володимир  КАЛКАТІН

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора