АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Зеленогірської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Зеленогірської селищної ради»

Дата: 21.05.2021 09:38
Кількість переглядів: 431

Фото без опису
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Зеленогірської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Зеленогірської селищної ради»

І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання:

Пунктом 10.21 статті 10 Податкового кодексу України встановлено, що місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

    Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.

   Підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України передбачено надання копії рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них в електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них.

    Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
    Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради.

    Пунктом 284.1 статті 284 ПКУ встановлено, що органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. Пунктом 12.3 статті 12 ПКУ установлено, що органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Плата за землю є складовою податку на майно, який згідно зі статтею 10 ПКУ належить до місцевих податків та є обов'язковим для встановлення місцевими радами.

    Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності.

    Граничні розміри ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності, установлені статтями 274 та 288 ПКУ, не є фіксованими, а коливаються від 0 до 12 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 

Причини виникнення проблеми:

  • відсутність встановленої ставки земельного податку на 2022 рік

Підтвердження важливості проблеми:

Ухвалення рішення селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2022 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок плати за землю та пільг з її сплати, здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та за своєчасністю сплати податку на майно в частині податку за землю. Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Питання наповнення бюджету селищної територіальної громади, у тому числі через встановлення ставок земельного податку для платників земельного податку, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевої влади й громади. Як наслідок, мешканці громади, у тому числі платники земельного податку, отримують упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм, органи місцевого самоврядування виконують вимоги Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та отримання доходів бюджету  з метою реалізації власних повноважень.

Показники існування та масштабу проблеми

Назва показника

Одиниця виміру

Значення

Джерело даних

Прогнозні надходження даного виду податку

гривні

6280000

прогноз надходжень до місцевого бюджету на 2022 рік

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Держава

+

-

Громадяни

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Зеленогірської селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Існуючим рішенням встановлено ставки земельного податку на 2021 рік.  У разі неприйняття рішення, що є обов’язковим згідно Кодексу, плата справляється з застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

  • Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
  • - виконання норм чинного законодавства;
  • - встановлення відносин, що виникають у сфері справляння земельного податку;
    - встановлення розмірів ставок земельного податку;
  • - встановлення пільг щодо сплати земельного поатку;
  • - здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні селищного бюджету;
  • -  забезпечення своєчасного надходження до місцевого бюджету місцевих податків та зборів;
  • - виконання програми соціального та економічного розвитку території селищної ради, вирішення проблем громади.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін
         По закінченню 2021 року рішення селищної «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік» втрачає чинність. Якщо селищна рада не ухвалює рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими, то відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю.
       Пільги зі сплати земельного податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, більшість громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій втратять право на пільгу у 2022 році, оскільки перелік пільг у статтях 281, 282 ПКУ дуже вузький і не враховує реальні потреби землекористувачів в отриманні пільг з плати за землю. У зв’язку з чим вбачається збільшення бюджетних витрат на дотації органам державної влади, бюджетним, комунальним підприємствам для компенсації розміру плати за землю до бюджету. Таким чином, альтернатива не є прийнятною

 

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку
       Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від використання економічних ресурсів громади, що спрямовуються на фінансування її інфраструктури.
        У разі не встановлення відповідних ставок, бюджет громади втратить надходження від плати за землю у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленої мінімальної ставки. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

 

Альтернатива 3

прийняття даного регуляторного акту

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 Неприйняття запропонованого регуляторного акта не узгоджуватиметься з вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема з принципами податкового законодавства України щодо прийняття рішення щорічно. Дана альтернатива є частково прийнятою, оскільки вона забезпечить сплату за землю, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2021 року . Пільги зі сплати земельного податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, більшість громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій втратять право на пільгу у 2022 році, оскільки перелік пільг у статтях 281, 282 ПКУ дуже вузький і не враховує реальні потреби землекористувачів  міської  територіальної громади в отриманні пільг з плати за землю. Негативний вплив буде задано бюджету громади  оскільки зменшення надходжень не дозволяє фінансування окремих соціальних програм міської об’єднаної територіальної громади, суб’єктам малого підприємництва не  буде надана  пільга з земельного податку, а органи місцевого самоврядування порушать вимоги Кодексу щодо обов’язковості встановлення ставок податку

Альтернатива 2

Відсутні

Втрати бюджету громади на виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 3

Удосконалення системи місцевого оподаткування; підвищення рівня використання економічних ресурсів громади; забезпечення надходжень до бюджету громади від плати за землю, що можуть бути спрямовані на виконання цільових програм

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрата пільг з плати за земельні ділянки зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими й дачними будинками фізичних осіб.
У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами права на отримання пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються громадянам такими підприємствами. Унаслідок можливого підвищення споживчих цін прогнозується збільшення витрат громадян на придбання товарів та послуг

 

Альтернатива 2

Відсутні

Втрати бюджету громаи зумовлять неможливість забезпечення його фінансування на виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо

Альтернатива 3

  Прозорість механізму нарахування податку на майно в частині плати за землю.
   Зменшення навантаження
на громадян  внаслідок установлення пільг .
 Можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку громади та підвищення рівня соціальних стандартів у зв’язку з надходженнями до місцевого бюджету.

 

Не передбачені, окрім витрат на розробку регуляторного акта - витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта, оприлюднення, проведення відстеження його результативності.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

3

4

6992

7000

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0.01%

0.04%

0.06%

99.89%

100,00%

 

Альтернатива 2

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

3

4

6992

7000

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0.01%

0.04%

0.06%

99.89%

100,00%

 

Альтернатива 3

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

3

4

6992

7000

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0.01%

0.04%

0.06%

99.89%

100,00%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Відсутні.
У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються суб’єктам господарювання цими підприємствами.

 

Альтернатива 2

Економія коштів на сплату податків.

Втрати бюджету зумовлять неможливість забезпечення фінансування бюджету міста на виконання програм.

Альтернатива 3

забезпечення належної роботи соціальної сфери та здійснення благоустрою територій

відсутні

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

 

Альтернатива 2

 

Альтернатива 3

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України "якщо міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів, онак попереднім рішенням не було враховано всі аспекти даного податку, в зв’язку з чи місцевий бюджет недоотримає значну суму доходів.

Альтернатива 2

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

У разі не встановлення відповідних ставок, бюджет громади втратить надходження від плати за землю у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленої мінімальної ставки. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 3

4 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

Застосування альтернативи шляхом ухвалення рішення селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» є найбільш прийнятним. З уведенням у дію запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини між землекористувачами та органами влади й місцевого самоврядування з питань плати за користування земельними ділянками, мешканці територіальної громади отримають упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм.
      Ухвалення запропонованого рішення забезпечить сталі надходження до бюджету громади та нестиме більш прийнятне податкове навантаження на суб’єктів господарювання.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

Держава:

Удосконалення системи місцевого оподаткування; підвищення рівня використання економічних ресурсів громади; забезпечення надходжень до бюджету громади від плати за землю, що можуть бути спрямовані на виконання цільових програм

Громадяни:

  Прозорість механізму нарахування податку на майно в частині плати за землю.
   Зменшення навантаження
на громадян  внаслідок установлення пільг .
 Можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку громади та підвищення рівня соціальних стандартів у зв’язку з надходженнями до місцевого бюджету.

 

Суб'єкти господарювання:

забезпечення належної роботи соціальної сфери та здійснення благоустрою територій

Держава:

відсутні

Громадяни:

Не передбачені, окрім витрат на розробку регуляторного акта - витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта, оприлюднення, проведення відстеження його результативності.

Суб'єкти господарювання:

Витрати: відсутні

Сумарні витрати, грн:

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою при збалансуванні витрат суб’єктів господарювання, громадян і органу місцевого самоврядування. Забезпечується можливість сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель; виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 2

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Економія коштів на сплату податків.

Держава:

Втрати бюджету громади на виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Громадяни:

Втрати бюджету громаи зумовлять неможливість забезпечення його фінансування на виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Втрати бюджету зумовлять неможливість забезпечення фінансування бюджету міста на виконання програм.

Сумарні витрати, грн:

Відсутні надходження до бюджету громади. Не виконуються програми: соціальні, економічні, екологічні, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, відсутнє фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

відсутні

Держава:

 Неприйняття запропонованого регуляторного акта не узгоджуватиметься з вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема з принципами податкового законодавства України щодо прийняття рішення щорічно. Дана альтернатива є частково прийнятою, оскільки вона забезпечить сплату за землю, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2021 року . Пільги зі сплати земельного податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, більшість громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій втратять право на пільгу у 2022 році, оскільки перелік пільг у статтях 281, 282 ПКУ дуже вузький і не враховує реальні потреби землекористувачів  міської  територіальної громади в отриманні пільг з плати за землю. Негативний вплив буде задано бюджету громади  оскільки зменшення надходжень не дозволяє фінансування окремих соціальних програм міської об’єднаної територіальної громади, суб’єктам малого підприємництва не  буде надана  пільга з земельного податку, а органи місцевого самоврядування порушать вимоги Кодексу щодо обов’язковості встановлення ставок податку

Громадяни:

Втрата пільг з плати за земельні ділянки зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими й дачними будинками фізичних осіб.
У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами права на отримання пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються громадянам такими підприємствами. Унаслідок можливого підвищення споживчих цін прогнозується збільшення витрат громадян на придбання товарів та послуг

 

Суб'єкти господарювання:

Витрати: Відсутні.
У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються суб’єктам господарювання цими підприємствами.

 

Сумарні витрати, грн:

За відсутності податкових пільг територіальній громаді буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу в громаді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до місцевого бюджету.
У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами на отримання пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються суб’єктам господарювання цими під-приємствами.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора