Інформація для сільгоспвиробників щодо безпечного використання пестицидів та агрохімікатів.

Дата: 29.04.2021 08:15
Кількість переглядів: 1709

Інформація для сільгоспвиробників щодо безпечного використання пестицидів та агрохімікатів.

 

 

  Діяльність, пов’язана з пестицидами та агрохімікатами, регламентована відповідними законодавчими актами: Закон України «Про пестициди та агрохімікати», Закон України «Про захист рослин», Закон України «Про бджільництво», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та

перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» від 04.03.1996 №295, Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 03.08.1998 №1 (ДСП 8.8.1.2.001-98), Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.1996 № 382.Відповідно до вищевказаних законодавчих актів, діють наступні вимоги до суб’єктів господарювання, підприємств всіх форм власності, які використовують пестициди:

  • - забороняється провадження господарської діяльності з торгівлі та використання пестицидів та агрохімікатів до їх державної реєстрації;
  • - до всіх видів робіт, пов’язаних із застосуванням пестицидів, допускаються особи, що пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку та мають відповідні посвідчення, допуск та наряд на виконання робіт з пестицидами та забезпечені засобами індивідуального захисту (спеціальний одяг і спецвзуття, засоби захисту рук, органів дихання, зору);
  • - виконання всіх робіт з пестицидами і протруєним насіннєвим матеріалом обов’язково повинне реєструватися в спеціальних журналах;
  • - у зоні роботи з пестицидами необхідно обладнати місця для відпочинку і вживання їжі (не ближче 200 м від межі застосування пестицидів), які забезпечуються бочками з питною водою, рукомийником і медичною аптечкою;
  • - завчасно, але не менше ніж за три  доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адміністрація суб’єкта господарювання, який планує проведення агрохімічних заходів, сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, терміни і методи застосування пестицидів (наприклад, у період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи;
  • - при вентиляторному обприскуванні зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку повинна бути не менше 500 м, при штанговому і гербігації дощуванням — 300 м;
  • - всі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові (до 10) і вечірні   (18-22) години при мінімальних повітряних потоках.
  • - господарства повинні бути забезпечені пересувними агрегатами для приготування розчинів і заправки обприскувачів;
  • - майданчики розчинних вузлів і пунктів повинні мати тверде покриття з забезпеченням стоку поверхневих вод в спеціальні бетоновані резервуари;
  • - категорично забороняється приготування розчинів пестицидів безпосередньо у полі без засобів механізації; до місць обробок розчини пестицидів повинні доставлятися в спеціальних ємкостях, заправка і завантаження апаратів не повинні супроводжуватися.

 

Державний фітосанітарний інспектор                                        Ю.В. Ткачук

 

Отримання Допуску(посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами

 За сучасних умов господарювання значно погіршився фітосанітарний стан агроценозів та збільшилися втрати врожаїв. Маючи знання і контролюючи фітосанітарну ситуацію на полях, дотримуючись сівозміни та вчасно проводячи біологічні та хімічні обробки можна досягти якісних та високих показників врожаїв.

Хімічний метод захисту рослин є одним з найпоширеніших і полягає в застосуванні хімічних речовин, які мають назву пестициди. Цей засіб має великі переваги перед усіма іншими: по-перше- діє досить швидко; по друге- він економічний; по третє може застосовуватись проти всіх шкідливих об’єктів.

Щороку для захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб та бур`янів використовується значна кількість засобів захисту рослин до роботи з якими залучаються працівники без відповідних навичок та відповідного допуску до роботи з пестицидами. Такі дії можуть привести до негативних наслідків.

Управління фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва  ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області нагадує, що згідно ст.11 Закону України «Про пестициди та агрохімікати», ст.18 Закону України «Про захист рослин» та постанови КМУ від 18.09.1995 р. № 746 «Про затвердження Порядку одержання Допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами» допускати до робіт, пов’язаних із транспортуванням, зберіганням, застосуванням засобів захисту рослин, їх торгівлею, лише осіб, які пройшли спеціальну підготовку та мають на те відповідне посвідчення і допуск, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, щороку. Підставою для видачі допуску є посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами та медичної книжки з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров`я.    Слід пам`ятати, що всі обробки потрібно проводити суворо дотримуючись правил техніки безпеки при роботі з пестицидами  та агрохімікатами та лише зареєстрованими препаратами дозволеними до використання в Україні. Керівнику  суб’єктів господарювання  необхідно провести  щорічне навчання працівників, та отримати Допуск(посвідчення)  про проходження спеціальної підготовки, щодо безпечного поводження з пестицидами  та агрохімікатами.

Керівники  суб’єктів господарювання несуть відповідальність за своєчасне направлення працівників на навчання.

 

Державний фітосанітарний інспектор                                               Ю.Ткачук

Контактний телефон: 0956200816, 0685591803.

 

Про  недопущення отруєння бджіл

 


           Використання отрутохімікатів у великих масштабах для обробки сільськогосподарських культур становить небезпеку для бджіл, і при порушенні елементарних правил застосування можуть викликати масове отруєння і навіть їх загибель.

Нагадуємо сільгоспвиробникам, що всі обробки сільськогосподарських культур хімічними засобами захисту рослин  необхідно проводити лише після обстеження посівів, або при отримані прогнозу розвитку шкідливих організмів в даному регіоні,суворо дотримуючись правил техніки безпеки при роботі з пестицидами та агрохімікатами та лише зареєстрованими препаратами згідно «Переліку  пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». В період інтенсивного використання інсектицидів на посівах медоносних рослин виникає загроза отруєння бджіл пестицидами, або хімічного токсикозу, що є результатом грубих порушень правил і санітарних вимог, як сільгоспвиробниками при застосуванні пестицидів так і пасічниками, які розміщують пасіки на присадибних ділянках та тих, що прибувають на кочівлю з вуликами. Токсикози бджіл виражаються в ослабленні бджолосімей, зниженні їх продуктивності та масовій загибелі, що надає великих збитків бджолярам. Фізичні та юридичні особи, які застосовують пестициди під час цвітіння медоносних рослин, згідно статті 37 Закону України «Про бджільництво» зобов’язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані 10 км від оброблених площ письмовим повідомленням,  по радіо, місцеву пресу та СМС повідомленням. При цьому повідомити точну дату обробки, територію і культури, що будуть оброблюватися, назву препарату, форми і методи його застосування, ступінь і строки дії токсичності препарату і вказівку щодо строку ізолювання бджіл. Відповідно до ст.16 Закону України «Про бджільництво» перевезення(кочівля) пасік до медоносних угідь здійснюється відповідно до вереринарно-санітарних правил за погодженням з власниками або користувачами земельних ділянок. Власники пасік повинні обов’язково зареєструватись у сільській раді, об’єднаній  територіальній громаді, на території якої вони знаходяться, своєчасно інформувати сільські ради, сусідні господарства про місця перебування своїх пасік на стаціонарі і при перевозках.        Після одержання повідомлення про майбутню хімічну обробку, бджоляр повинен до її початку вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженнями при застосуванні конкретних пестицидів. Акцентується увага на необхідності прийняття мір по охороні бджіл від можливого отруєння. На тарних етикетках пестицидів і агрохімікатів в обов’язковому порядку повинні бути указані номери державної реєстрації цих засобів, а також інформація про клас небезпечності для бджіл ( «небезпечний для бджіл» або «безпечний для бджіл»).

На збереження бджіл при обробці рослин великий вплив мають спосіб, час застосування препаратів і погодні умови. Так, при обприскуванні, обпилюванні і аерозольному способі обробки рослин у вітряну погоду з наземних машин і з літаків вони розносяться на декілька кілометрів. У результаті навіть на віддалених ділянках відбувається отруєння бджіл.

Обробку нектароносів проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові та вечерні години. Допускається проведення їх в денний час, в похмуру прохолодну погоду, коли бджоли не вилітають із вулика. Для попередження зносу пестицидів, хімічну обробку рослин проводять при швидкості вітру 3 м/с( для дрібнокапельного) і 4м/с ( для крупнокапельного обприскування), при застосуванні аерозолю швидкість вітру не повинна перевищувати 2 м/с. Висота польоту літаку повинна бути мінімальною. На кордонах ділянок, оброблених пестицидами, повинні бути виставлені знаки безпеки на відстані у межах видимості від одного знаку до другого, які повинні контрастно виділятися на навколишньому фоні. Знаки прибирають тільки після закінчення встановлених строків очікування. Строки ізоляції бджолиних сімей залежать від ступені токсичності і періоду збереження активності пестицидів на рослинах. Вони можуть збільшуватися на 1-2 дні при пониженні температури і збільшенні вологості повітря відносно прийнятих норм в даній зоні. Більшість пестицидів втрачають свою токсичність і становляться безпечними для бджіл через 1-3 доби після обробки рослин і невелика група – через 5-7днів. Найбільш небезпечною групою, що викликають порушення травлення у бджіл, а інколи і загибель всіх сімей на пасіці є інсектициди, доведено що приблизно в 95% випадках, а гербіциди в 4% випадках і 1% приходиться на інші групи пестицидів.
            Отруєння зазвичай виникають в результаті наступних причин:
• відсутність інформації про час, місце і характер застосування хімікатів;
• проведення обробок вдень під час масового льоту бджіл;
• обробки рослин у період цвітіння або наявності серед оброблюваних рослин квітучих бур'янів - хороших медоносів і пилконосів;
• близькості оброблюваних територій до масивів квітучих ентомофільних рослин, що загрожує небезпекою зносу отрутохімікатів на них.

Юридичні та фізичні особи, які проводять діяльність, що впливає або може вплинути на стан бджіл, зобов’язані забезпечити їх охорону, дотримуватися діючих нормативно-правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєння.

Згідно статті 38 Закону України «Про бджільництво» відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва несуть особи, винні у неповідомленні (приховуванні) або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин; порушенні технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розселення бджіл.

 

 

 

Державний фітосанітарний інспектор   ГУ

Держпродспоживслужби в Одеській області                                              Ю.В.Ткачук


Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора