Плата за землю (земельний податок та/або орендна плата)

Дата: 11.07.2024 14:26
Кількість переглядів: 13

 

Рішення, прийняте на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок не придатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх засмічення вибухонебезпечними предметами (далі – Рішення) 

Вимоги до Рішень, визначені підпунктом 12.3.7 пункту 12.3 статті 12 Кодексу:

у Рішенні обов’язково зазначаються кадастрові номери всіх земельних ділянок, щодо яких прийнято Рішення;

Рішення може прийматися на період не більше ніж до кінця поточного календарного року, в якому було подано заяву платника податків;

наявність відповідних заяв платників податків.

Зазначені Рішення є умовою для звільнення від сплати плати за землю (земельного податку та орендної плати):

1) за земельні ділянки, що засмічені вибухонебезпечними предметами, та розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) активні бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Для таких земельних ділянок період, коли земельні ділянки визнаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, визначається як період, що починається з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території (у тому числі коли дата початку обстеження небезпечної території операторами протимінної діяльності настає після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території) (підпункт 283.1.9  пункту 283.1 статті 283, пункт 2831.2 статті 2831, пункт 288.8 статті 288 Кодексу).

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією,  затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2022 за № 1668/39004, зі змінами (далі – наказ № 309).  

Нарахування плати за землю за вказані земельні ділянки відновлюється, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому такі земельні ділянки визнані придатними для використання.

Звертаємо увагу, що в частині земельного податку, крім наявності Рішення, підставою для ненарахування є дані Державного земельного кадастру (пункт 2831.2 статті 2831 Кодексу).

Отже, якщо органом місцевого самоврядування/виконавчої влади прийнято Рішення щодо конкретної земельної ділянки, яка була зазначена у заяві про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами, але у Державному земельному кадастрі щодо такої земельної ділянки відсутня інформація про її забруднення, то у такому разі підстав для застосування норм підпункту 283.1.9 пункту 283.1 статті 283, пункту 2831.2 статті 2831 Кодексу немає;

2)  за земельні ділянки, непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.

Для таких земельних ділянок ненарахування плати за землю починається з першого числа місяця, на який припадає дата прийняття органом місцевого самоврядування/виконавчої влади Рішення (пункт 283.2 статті 283, пункт 2831.3 статті 2831, пункт 288.8 статті 288 Кодексу).

Закінчується період, протягом якого не нараховується плата за землю, в останнє число місяця, на який припадає дата, що наступає раніше:

- або останній день строку, на який надано пільгу зі сплати місцевих податків та/або зборів відповідно до прийнятого Рішення (у тому числі з урахуванням змін, внесених до такого рішення);

- або дата скасування відповідного Рішення;

- або дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності;

- або визнання земельної ділянки придатною для використання.

Щодо земельного податку, то пункт 2831.3 статті 2831 Кодексу визначає, що підставою для його ненарахування є інформація, зазначена у підпункті 12.4.6 пункту 12.4 статті 12 Кодексу, а саме: інформація, що надається органами місцевого самоврядування/виконавчої влади до контролюючих органів про прийняті Рішення.

Така інформація надається у порядку та за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2023 року № 1333 «Про затвердження Порядку подання інформації щодо рішень про встановлення податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, прийнятих на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами».

Водночас цим же пунктом 2831.3 статті 2831 Кодексу передбачено, що у разі подання платником податку до контролюючого органу Рішень відповідного органу місцевого самоврядування/виконавчої влади, інформація про які відсутня у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, нарахування земельного податку до отримання контролюючим органом відповідних даних Державного земельного кадастру здійснюється  на підставі відомостей, наданих платником податків.

Аналогічна норма міститься у пункті 288.8 статті 288 Кодексу щодо орендної плати (абзац шостий): у разі подання платником орендної плати до контролюючого органу Рішення відповідного органу місцевого самоврядування/виконавчої влади нарахування орендної плати до отримання контролюючим органом даних з Державного земельного кадастру або відповідної інформації від органу місцевого самоврядування/виконавчої влади щодо прийнятих Рішень здійснюється на підставі відомостей, наданих платником податку.

Відображення у Податковій декларації 

Форма Податкової декларації з плати за землю затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 560 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 18 лютого 2022 року № 83) зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 26 вересня 2023 року № 520.

Підстави, визначені Кодексом для звільнення від оподаткування в умовах дії воєнного стану, не є податковими пільгами.

Якщо всі земельні ділянки суб’єкта господарювання, що знаходяться на території певної територіальної громади, підпадають під дію зазначених вище норм Кодексу за наявності відповідних Рішень, то по таких земельних ділянках не потрібно надавати податкові декларації. 

У разі необхідності зазначення у податковій декларації з плати за землю зменшених сум податкових зобов’язань (наприклад, у разі надання уточнюючої податкової декларації), у рядку 8 «Доповнення до Податкової декларації» має зазначатися інформація щодо Рішення/Рішень.

При цьому річна сума платежу за такі земельні ділянки визначається пропорційно до кількості місяців, в яких земельна ділянка була визнана придатною для використання.

 

Детальніше:https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/podatok-na-neruhome-mayno/yuridichni-osobi/osoblivosti-spravlyannya-podatku--zboru-/786567.html 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора