Заповнення Додатка 3 до звітної податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

Дата: 07.05.2024 13:22
Кількість переглядів: 32

Яким чином ЮО – платником ЄП четвертої групи, здійснюється розподіл суми позитивного значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок, якщо земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташовані на територіях різних територіальних громад при заповненні Додатка 3 до звітної податкової декларації платника ЄП четвертої групи?

Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що відповідно до підпункту 14.1.114 прим. 2 пункту 14.1 статті 14 ПКУ мінімальне податкове зобов’язання – мінімальна величина податкового зобов’язання із сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, розрахована відповідно до ПКУ. Сума МПЗ, визначених щодо кожної із земельних ділянок, право користування якими належить одній юридичній або фізичній особі, у тому числі фізичній особі-підприємцю, є загальним МПЗ.

Особливості визначення загального МПЗ платників єдиного податку встановлено статтею 297 прим. 1 ПКУ.
Форма податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578. 

Згідно з підпунктом 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 ПКУ сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи подають не пізніше 20 лютого поточного року:

загальну Декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), – контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

звітну Декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки – контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки (юридичні особи);

розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (юридичні особи) – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

відомості (довідку) про наявність земельних ділянок – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

Поряд з цим відповідно до абзацу першого пункту 297 прим. 1.1 статті 297 прим. 1 ПКУ платники єдиного податку – власники, орендарі, користувачі на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, а також голови сімейних фермерських господарств, у тому числі щодо земельних ділянок, що належать членам такого сімейного фермерського господарства та використовуються таким сімейним фермерським господарством, зобов’язані подавати додаток з розрахунком загального МПЗ у складі Декларації за податковий (звітний) рік.

Зокрема, додаток 3 «Розрахунок загального МПЗ за податковий (звітний) рік» є невід’ємною частиною Декларації та подається як до звітної Декларації так і до загальної Декларації.

Платник єдиного податку четвертої групи зобов’язаний збільшити визначену в Декларації за наступний за звітним податковий (звітний) рік суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету, на суму позитивного значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок (абзац другий пункту 297 прим. 1.7 статті 297 прим. 1 ПКУ).

З урахуванням абзацу третього пункту 297 прим. 1.7 статті 297 прим. 1 ПКУ при заповненні Додатка 3 до звітної Декларації сума позитивного значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок розподіляється пропорційно частці земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території відповідної територіальної громади, у загальній площі таких земельних ділянок, власником або користувачем яких є платник податку.

Юридичною особою – платником єдиного податку четвертої групи спочатку складається Додаток 3 до загальної Декларації щодо:

всіх земельних ділянок, по яких у юридичної особи – платника єдиного податку четвертої групи виникає обов’язок визначати загальне мінімальне податкового зобов’язання (по всіх територіальних громадах);

сум сплачених податків, зборів, платежів протягом податкового (звітного) року в цілому по підприємству в гривнях з двома десятковими знаками, з урахуванням приміток до Додатка 3.

До рядка 4 графи 7 «Позитивне значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок» розділу «Розрахункова частина декларації для юридичних осіб» загальної Декларації переноситься позитивне значення рядка 4 графи 3 «Різниця між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок» розділ II Додатка 3 до загальної Декларації.

При поданні звітних Декларацій до контролюючих органів, які обслуговують територіальні громади, де розташовані земельні ділянки, складається Додаток 3 до звітної Декларації щодо тих земельних ділянок, по яких у платника виникає обов’язок визначати загальне МПЗ, та які розташовані на територіях відповідних територіальних громад, які обслуговує контролюючий орган, до якого подається звітна Декларація.

Додаток 3 до звітних Декларацій заповнюється на підставі складеного Додатка 3 до загальної Декларації.

При цьому для визначення частки (у відсотках) земельних ділянок зазначених у Додатку 3 до звітної Декларації необхідно значення суми показників графи 3 і 4 рядка 2 розділу І Додатка 3 до звітної Декларації поділить на значення суми показників графи 3 і 4 рядка 2 розділу  І Додатка 3 до загальної Декларації та помножити на 100.

Показники рядків 02, 02.1, 02.2, 02,5 – 02.10, 04 розділу ІІ Додатка 3 до звітних Декларацій заповнюються на підставі показників відповідних рядків у Додатку 3 до загальної Декларації пропорційно частці земельних ділянок, зазначених у Додатку 3 до звітних Декларацій (сума показників графи 3 і 4 рядка 2 розділу І Додатка 3 до звітної Декларації), розташованих на території відповідної територіальної громади, у загальній площі таких земельних ділянок (сума показників графи 3 і 4 рядка 2 розділу І Додатка 3 до загальної Декларації). Позитивне значення рядка 04 розділу ІІ Додатка 3 до звітної Декларації переноситься до рядка 4 Розрахункової частини звітної Декларації.

У розділі ІІ Додатка 3 до звітної Декларації зазначається:

у рядку 01 «Загальне мінімальне податкове зобов’язання (ЗМПЗ)» – значення показника графи 11 рядка 2 розділу І Додатка 3 до звітної Декларації;

у рядку 03 «20 відсотків витрат на сплату орендної плати» – значення показника рядка 2 графи 12 розділу І Додатка 3 до звітної Декларації.

 

Головне управління ДПС в Одеській області

тел.: (048) 705-60-18


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора